Global Law Experts Legal 500 legal website hg.org legal website Lawinfo Globalaw TerraLex
отказ за издаване на виза

Отказ за издаване на българска виза нз чужденец

ИМИГРАЦИОННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Отказ на чужденец за издаване на българска "виза за продължително пребиваване" (тип Д). Какви са правата ни?

чуждестранни инвестиции

Закрила на чуждестранните инвестиции в България

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Закрила на чуждестранните инвестиции е основен принцип на правото на България и на страните - членки на Европейския съюз. Инвестицията може да се определи като акт на влагане на парични ресурси...

Имиграционно Експо в Киев, Украйна - 2016

Имиграционно право и инвестиции

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА ЛЕГАЛНА ИМИГРАЦИЯ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.09-01.10.2016г. В ГР.КИЕВ, УКРАЙНА

International Emigration Expo 2016 е най-голямата международна конференция за легална имиграция, която се състоя в края на Септември в гр. Киев, Украйна. През Октомври 2016г. Ще се проведат и другите две конференции в гр. Алма Ата, Казахстан и гр. Москва, Русия...

закон за адвокатурата

Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Предложените промени в "Закона за адвокатурата" минаха на първо четене в Комисията по правни въпроси в Парламента. Какво ни предлагат народните представители? Облекчение за бизнеса или допълнителна тежест? Преценете сами...

Митница България

Наказателно право

ВАЛУТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЛИ КАКВО ДА (НЕ) ДЕКЛАРИРАМЕ ПРИ ПРЕСИЧАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Редакцията на чл.251 от НК от 2015г. сложи край на ерата на много противоречиви и "морално" остарели наказателно-правни норми. Какво се промени все пак?

бракоразводни дела

Разводът

КАКВО СЕ ПРОМЕНИ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

Коментар относно последните промени в семейния кодекс. Брачен договор и има ли той почва в България?

българско гражданство

Имиграционно право

ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО НАТУРАЛИЗАЦИЯ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Гражданството се придобива по рождение и чрез натурализация ако лицата отговарят на законовите условия. Разбира се, трябва да се имат предвид и следните положения...

каско застраховка

Щета? Какви са правата ни?

ОПИТВАТ ЛИ СЕ ДА НИ ИЗЛЪЖАТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ?

Гражданството се придобива по рождение и чрез натурализация ако лицата отговарят на законовите условия. Разбира се, трябва да се имат предвид и следните положения...

registration Bulgarian foundation

Bulgarian Foundation

ANOTHER ASSET PROTECTION OPPORTUNITY IN BULGARIA

Long gone are the days when bank secrecy was seen as basic human right and economic value. With the turn of the century, new challenges emerged and the world governments are now fighting vigorously terrorism, tax evasion and money laundering... /in English/

Bulgarian apostille

Legalization in Bulgaria

HOW TO OBTAIN APOSTILLE OR CERTIFY YOUR DOCUMENTS FOR USE IN BULGARIA

Legalization is often considered to be a cumbersome procedure, especially if the documents are to be used abroad. Is that really so and what one should keep in mind when it comes to certifying documents for use in Bulgaria... /in English/

споразумения при наказателни дела

Наказателен Кодекс

РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ

Българският НПК предвижда възможността образуваното наказателно производство да приключи със споразумение. Правната уредба на този институт се съдържа в Част Пета на НПК. Прилагането на тази процедура има факултативен характер – споразумението е само една от възможностите за приключване на делото...