Имиграционно Експо Киев 2016

Международно Имиграционно Експо - Киев 2016

КАКВО НОВО В ИМИГРАЦИОННОТО ПРАВО НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС И ТЕЗИ НА ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Ксения Корзун Конференцията International Emigration Expo 2016 е най-голямата международна конференция на тема имиграция за страните от ОНД. Трите изложения, които са планирани за есента на 2016г., съответно в Киев (Украйна), Алма Ата (Казахстан) и Москва (Русия) са без аналог и се провеждат за пръв път.

Участниците в първата конференция, която вече се проведе в Киев, са имиграционни компании от повече от 18 страни, между които България, САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Испания, Кипър, Словакия, Словения, Полша, Черногорие, Чехия, Тайланд, Франция, Гърция, Русия, Украйна, Казахстан и други. Също така, в изложението вземат участие и юридически компании, агенции по оказване на образователни услуги и др.

Организатор на мероприятието е ZAGRANITSA INTERNATIONAL MEDIA GROUP LLP (Лондон, Великобритания), чийто проект е и порталът – „Заграница. Емиграция”. На мероприятието дейно участие взе и генералният директор г-жа Ксения Корзун, която нееднократно коментира целите на форумът и благодари на участниците и посетителите за оказаното внимание.

На конференцията се обсъдиха последните промени в имиграционното законодателство на различните държави. В частност беше спомената промяната на кипърското законодателство, което от 13.09.2016г. позволява получаване на гражданство срещу инвестиция в недвижими имоти в размер на 2 000 000 Евро, както и българските аналогични законови разпоредби, предоставящи възможност за инвестиции на фондовата борса и ДЦК или общински облигации. От българска страна, участници в изложението бяха posolstvo.eu и visa free europe.

Други интересни теми бяха актуалните промени в американското имиграционно законодателство, финансовите предизвикателства и обменът на данъчна информация, които бяха залегнали в темите на изказванията на Deloitte и Ernst & Young.

По-подробна информация за конференцията International Emigration Expo 2016, може да намерите на сайта на организаторите: internationalemigrationexpo.com/en. Списъкът с лекторите, можете да посетите на този линк.