закон за адвокатурата

Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

БЪЛГАРИЯ - ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В разработка...