Ревизия на дружества, учредени от чужденци, регистрирани в България

Данъчната ревизия е административна процедура, която има за основна цел да установи дали проверяваният е декларирал и заплатил данъците си в пълен обем. Ревизията може да бъде образувана по отношение както на юридически, така и на физически лица.

Данъчна ревизия на българско дружество с чуждестранно участие

Българското данъчно законодателство не прави разлика между български търговски дружества, учредени или управлявани от българи или чужденци. Въпреки това, ревизиите на фирми с чуждестранен управител или учредители имат някои особености.

Непознаване на законодателството

Най-честата разлика в счетоводните практики на дружества с българско и чуждестранно управление е непознаването на местното законодателство от последните. Дружествата с чуждестранно участие често са „занемарени“. Голяма част от тези дружества често не подават ГФО, а дори и данъчни декларации. За справки в НСИ и валутни декларации и статистически форми към БНБ дори няма да споменаваме. Най-фрапантни са нарушенията на ДДС законодателството.

Всичко това води на първо място до по-чести ревизии на фирмите с чуждестранно участие. А резултатът от занемареното счетоводство са ревизионни актове за големи суми. Понякога е възможно да се ангажира и наказателна отговорност спрямо управлението на тези фирми. Съгласно българското законодателство (чл. 255 от НК), данъчни нарушения, които водят до неплащане на данъчни задължения от 3000 лв, са криминализирани. Този изключително нисък праг, при който неплащането на данъци се превръща в престъпление, е трудно разбираем за повечето чуждестранни собственици и управители на български фирми.

Невъзможност за адекватно представителство пред органите на НАП

На следващо място трябва да отбележим, че фирмите с чуждестранен мениджмънт не винаги могат да отговарят своевременно на исканията на НАП за предоставяне на информация. Това от своя страна води не само до солени глоби, но и за приемането от НАП на определени факти и обстоятелства по тяхна преценка. А това често има катастрофални последици.

За повече информация

За допълнителна информация по темата ви препоръчваме статията (на английски) Taxes in Bulgaria – what to do when you get the taxman knocking on your door.

Ако имате нужда от съдействие, моля да се свържете с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *