Данъчно право

Ревизия на дружества, учредени от чужденци, регистрирани в България

Данъчната ревизия е административна процедура, която има за основна цел да установи дали проверяваният е декларирал и заплатил данъците си в пълен обем. Ревизията може да бъде образувана по отношение…

Наказателни казуси

Застрахователно право

ДЕЛО С ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Ако Гаранционен фонд са завели дело срещу Вас, Вие имате съответните права на защита. Съветваме Ви да се обърнете за съдействие към опитен адвокат, който е специализиран в застрахователните дела…

Семеен кодекс

Брак с чужденец – особености на правния режим

Брачни отношения с международен елемент. Сключване на брак. Развод с чужденец на територията на република България. Бракът съгласно действащото българско право Брачните отношения са едни от най-важните обществени отношения.  Динамиката…

Получаване на виза с цел сключване на брак в България

Може ли чужденец да получи виза с цел сключване на брак с български гражданин? Представете си следната ситуация: Вие сте български гражданин и сте се запознали с чужденец – гражданин…

Трудово право

Синя Карта на ЕС

Наемане на чужденци в България по трудов договор Неотдавна писахме за трудностите, които българските работодатели срещат при наемането на нискоквалифициран персонал в България. Изразихме мнение, че са необходими законодателни промени,…