Избрано за Вас

Прекратяване на трудов договор при невъзможност на служителя да изпълнява работата си

Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, всяка от страните може да прекрати трудовия договор без да дължи предизвестие на другата страна. Кога може да бъде приложена хипотезата…

Наказателни казуси

Инвестиции

Прекратяване на трудов договор при невъзможност на служителя да изпълнява работата си

Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, всяка от страните може да прекрати трудовия договор без да дължи предизвестие на другата страна. Кога може да бъде приложена хипотезата…

Вашите пари

Прекратяване на трудов договор при невъзможност на служителя да изпълнява работата си

Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, всяка от страните може да прекрати трудовия договор без да дължи предизвестие на другата страна. Кога може да бъде приложена хипотезата…

Изменения в закона във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Законодателни изменения във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство (ОК) от Европейския съюз (ЕС) бяха направени със Закон за изменение и допълнение на Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ),…

Визи

Прекратяване на трудов договор при невъзможност на служителя да изпълнява работата си

Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, всяка от страните може да прекрати трудовия договор без да дължи предизвестие на другата страна. Кога може да бъде приложена хипотезата…