Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

Какви са правата ни при отказ от страна на застрахователя да изплати на наследниците обезщетение Отказ…

Щета на автомобил? Какви са правата ни?

След установяване на щетата, на първо място следва да уведомите органите на МВР, а след това…