Брак между българин и чужденец

Възможности за придобиване на българско гражданство Бракът с български гражданин не осигурява автоматично българско гражданство. Той…

Събиране на семейства

Събирането на семейства е процедура, регламентирана в Закона за чужденците в Република България За кого се…

Обжалване на отказ за издаване на виза

Обжалване на постановен отказ за издаване на българска виза тип „D“ Зачестили откази за издаване на…

Придобиване на българско гражданство

Гражданство по натурализация Гражданството се придобива по рождение и чрез натурализация ако лицата отговарят на законовите…

Международно Имиграционно Експо – Киев 2016

Kакви са новините в имиграционното право на страните от ес и тези на останалите участници в…