Мерки за неотклонение

Мерките за неотклонение са вид мерки за процесулана принуда. Те могат да се наложат само на…

Решаване на делото със споразумение

Наказателен и наказателно процесуален кодекс (НК и НПК) Българският НПК предвижда възможността образуваното наказателно производство да…

Валутни престъпления

Престъпления по чл. 251 Разпоредбата на чл. 251 НК бе променена, досегашната редакция бе, както следва:…