Прекратяване на трудов договор при невъзможност на служителя да изпълнява работата си

Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, всяка от страните може да прекрати трудовия…

Уволнение. Неявяване на работа. Особени случаи.

За да е законосъобразно едно дисциплинарно уволнение, процедурата за налагането му следва да е изпълнена последователно…

Прекратяване договора на работника с предизвестие от работодателя. Липса на качества.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, работодателят може да прекрати трудовия договор, при…

Какви са правата ни при трудова злополука?

В случай, че се намирате в трудово правоотношение, при възникване на трудова злополука, работника/служителя има право…