Неплащане за извънреден труд (и още нещо)

Съществува ли и днес ангария в България? Кодексът на труда (чл. 1, ал. 3) цели да…

Временна закрила за украински граждани – отказ

Временната закрила придоби известност в България най-вече покрай украинските бежанци. В момента обаче, за много украински…

Синя Карта на ЕС

Наемане на чужденци в България по трудов договор Неотдавна писахме за трудностите, които българските работодатели срещат…

Наемане на нискоквалифицирана работна ръка в България – необходимост от законодателни промени

България – преди и сега В миналото, българските граждани често търсеха препитание в чужбина, като основно…

Пореден успех за Адвокатска кантора „Христо Василев“

Адв. Христо Василев и екипът му постигнаха нов успех в защитата на интересите на своите клиенти,…

Обезщетение при бедствие

В случай, че не можете да отидете на работа в условията на бедствено положение, Вие, като…

Престой по вина на работодателя

В случай, че работодателят не Ви осигурява работа, а Вие сте в готовност да я изпълнявате…

Прекратяване на трудов договор при невъзможност на служителя да изпълнява работата си

Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, всяка от страните може да прекрати трудовия…

Уволнение. Неявяване на работа. Особени случаи.

За да е законосъобразно едно дисциплинарно уволнение, процедурата за налагането му следва да е изпълнена последователно…

Прекратяване договора на работника с предизвестие от работодателя. Липса на качества.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда, работодателят може да прекрати трудовия договор, при…

Какви са правата ни при трудова злополука?

В случай, че се намирате в трудово правоотношение, при възникване на трудова злополука, работника/служителя има право…