Проект „Млад адвокат“

През 2024г, Ситизеншип енд Инвестмънтс ООД, съвместно с кантората на адвокат Христо Василев създават проект с конкурсен характер „Млад адвокат“. В проекта могат да участват младежи, които все още не са придобили юридическо образование, но желаят да получат възможност за изява.

Първата тема за 2024г, по която участниците в конкурса ще подготвят изложенията си е:

Immigrants’ tolerance and integration into society.

(Толерантност и интеграция на имигрантите в обществото)

Презентациите, които участниците ще представят трябва да са на английски език, придружени със снимков материал. Желателно е авторите да отразят своите лични впечатления от отношението на обществото към имигрантите в други държави. Целта е да се адресират трудностите, пред които всяко общество е изправено при приема на големи имигрантски общности и това как тези проблеми са били разрешени в другите държави. Темата е изключително актуална в момент, в който България се сблъсква с имиграционен натиск, възможно произтичащ от поетите ангажименти от страната ни във връзка с приема на България в шенгенското пространство.

Краен срок за представяне на презентациите – 30.06.2024г.