Обжалване на отказ за виза Д или кандидатстване наново?

Изборът, който трябва да направите За съжаление, отказите за издаване на виза Д стават все по-чести.…