Мълчалив отказ за издаване на виза, разрешение за пребиваване или българско гражданство

Мълчаливият отказ – „целувката на смъртта“ или отмъщението на администрацията Мълчаливият отказ е един от най-несправедливите…