Брак с чужденец – особености на правния режим

Брачни отношения с международен елемент. Сключване на брак. Развод с чужденец на територията на република България.

Бракът съгласно действащото българско право

Брачните отношения са едни от най-важните обществени отношения.  Динамиката на тези отношения поражда различни усложнения и особености, особено когато е  включен международен елемент в тях. 

Конституцията на Република България определя брака като доброволен съюз между мъж и жена, като законен е само гражданският брак.  Може да се извърши религиозен обред преди сключване на брака, но той има чисто формално и церемониално значение. Религиозният обред, който е придобил гражданственост като брак няма правно действие. На него страните не могат да се позовават като на валиден брак.  На територията на Република България не може да се сключи така наречения еднополов брак между мъж и мъж и жена и жена. Законодателството на Република България не го допуска и не го позволява.

Брачни отношения с международен елемент

Всички изискания за сключване на брак, които важат за българските граждани, важат и за чужденците. Всеки чужденец може да сключи брак с български гражданин на територията на Република България, като за него не трябва да съществуват пречките по чл.7 от СК, а именно – чужденецът не трябва да е обвързан с друг брак за да не се получи двубрачие,  не трябва да е поставен под пълно запрещение или да страда от болести, които са основание за поставянето му под пълно запрещение или които са опасни за здравето и живота на другия съпруг. Брак между български и чуждестранен гражданин може да се сключи и в чужбина пред български дипломатически или консулски представител ако правото на съответната държава го допуска.

Чуждестранният гражданин трябва да представи всички документи, които изисква чл.9 от Семейния кодекс, а именно: да представи декларация, че не съществуват пречки за брак, медицинско свидетелство, че не страда от болести, пречки за брака и декларация ако евентуално знае за заболявания на съпруга си и е съгласен с тях.

NB! Чуждестранният гражданин може да избере режим на имуществени и отношения на разделност или общност на имуществото на бъдещите съпрузи. Встъпващите в брак в този случай подписват нотариално заверена декларация за избрания от тях режим. Правният режим тук е гъвкав и либерален защото чужденецът може да избере режим на разделност на имуществото и така бъдещото имущество ще принадлежи единствено и само на името на съпруга, който го е придобил.

Бъдещите съпрузи с оглед по – пълно и изчерпателно уреждане на брачните лични и имуществени отношения могат да сключат пред нотариус и да заверат нотариално брачен договор, който да регулира и уреди техните бъдещи отношения.

Допълнителна правна последица от сключване на  брак на чужденец с български гражданин е възникване на правото на чужденеца да получи постоянно пребиваване на територията на република България.

Развод с чужденец на територията на Република България

Всеки чужденец може да се разведе с български гражданин на територията на Република България при спазване на строго формална съдебна процедура. Разводът се извършва само по съдебен ред, за разлика от някои законодателства в които е предвиден административен ред за извършване на развода. Основание за развода е когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и не са налице основанията и личните причини за неговото продължаване. Правният режим е гъвкав и съпрузите могат да се разведат по взаимно съгласие без да се търси вина за прекратяване на брака. Семейният кодекс регламентира и сключването на съдебно споразумение, който окончателно да уреди и разреши личните и имуществени отношения, както и отношенията с децата.

Българското право не познава и не урежда института на съдебна раздяла, който е регламентиран в много други законодателства. Фактическата раздяла е понятие в българското право според което, съпрузите не живеят заедно в едно домакинство. Раздялата е факт, който обуславя дълбокото и непоправимо разстройство на брака в българското право.

В редица случаи, когато единият от съпрузите не е съгласен да прекрати брака си, тогава разводът е по-продължителен и сложен процес и се развива по исков  ред.  Когато единият съпруг е чужденец за прекратяване на брака и подсъдността на съдебното дело за развод важат правилата на кодекса за международното частно право. Съгласно чл.7 от Кодекса за международното частно право брачните искове трябва да се разглеждат от българските съдилища в случай, че единият  от съпрузите е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България. Исковете за развод са подсъдни на районните съдилища като първа инстанция.

Правни последици от развода

Съдът постановява развод и бракът се прекратява с влизане на съдебното решение в сила. Съдебното решение урежда личните отношения между съпрузите. По искане на единия съпруг, съдът може да запази фамилното име, придобито със сключване на брака или да възстанови името му преди брака. Съдебното решение урежда и решава съдбата на имуществото, придобито по време на брака. Съдът поделя имуществото по искане на съпрузите, но това не е задължително.  Неподеленото имущество преминава в режим на обикновена съсобственост.

След развода съпрузите повече не са законни наследници и губят всички последици, направени от завещателни разпореждания, направени един на друг преди момента на развода. Съдебното решение за развода, задължително трябва да урежда родителските права, личните отношения с децата и тяхната издръжка. Съдът трябва в решението да присъди и ползването на семейното жилище на единия от съпрузите. Семейният кодекс предвижда и право на издръжка на невиновния за развода съпруг до три години след развода ако съответно страните не са уговорили по-дълъг срок.

След като решението за развода влезе в сила чуждестранният гражданин следва да премине процедура по екзекватура или признаване на решението на българския съд в собствената си държава. Разводите, постановени в една държава от ЕС, автоматично се признават от другите държави –членки, като не е необходимо да се преминава през процедура по екзекватура на съдебното решение.

За чужденците, които са граждани на държави – членки на ЕС важи Регламент №2201/2003 на Съвета на ЕС, който урежда реда за обявяване на тези съдебни решения в рамките на Европейския съюз.

41 thoughts on “Брак с чужденец – особености на правния режим

  1. Здравейте,
   Предали сме имейлът ви на колегите, които най-добре ще могат да ви съдействат и те ще се свържат с вас.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 1. Здравейте търся адвокат да ми обясни какви точно документи ми трябват за брак с Филипинка,понеже след брака той трябвало да се регистрира във филипинското посолство в Будапеща

  Не мога да намеря в Пловдив адвокат който се занимава с бракове с чужденец

  Хубав ден

  1. Здравейте,
   Може да се обърнете към колегите от Posolstvo.eu , които се занимават с тези казуси.
   Поздрави,
   Адвокати.net

    1. Ние виждаме коментара ви на сайта на posolstvo.eu, няма как да е изтрит.

   1. Здравейте. имам въпрос? към кого трябва да се обърна за съдействие, който да ми помогне по развода с човек от Бангладеш. моля за тел- номер. и име на адвокат, ако трябва. много благодаря

  1. Здравейте,
   Зависи от това в коя държава щя се сключва бракът.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 2. Здравейте, трябва ми помощ за сключване на брак с жена от Йемен, която живее в Египет, моля да се свържете с мен на имейл xristiqnn96@abv.bg
  Благодаря предварително.

 3. Здравейте,имам брак сключен в България с руска гражданка.От 8 години живеем и работим в Англия.Преди 1 година съпругата ми излезе в майчинството и роди детето ни в Русия,където е все още.Аз гостувах за 2 седмици по нейна покана през месец юни тази година.След завръщането ми получих писмо с призовка да се явя на помирително дело за развод по нейна молба ,която е подала преди гостуването ми и не сме коментирали дори.
  Към кого да се обърна за правна помощ?

  1. Здравейте Владислав,
   Ако искате можете да се обърнете към VD&A, които предполагаме ще могат да ви съдействат най-добре за вашия казус – https://bglaw.eu/bg/kontakt/
   Поздрави,
   Адвокати.net

 4. Здравейте Казусът е следния:Имам връзка с египтянин и желаем да я узаконим.Къде е по-добре да сключим брак в България или в Египет,тъй като за сега сме се спрели на Египет, но се притеснявам,аз да не загубя правата си на Европейски гражданин.Същото така работата ми е свързана с пътувания извън България (Англия/Франция)и искам бъдещия ми съпруг да пътува и живее с мен,ще има ли пречки за това?В наистина трудна дилема съм и се надявам да получа нужния съвет! ❤

  1. Здравейте Ани,
   Това къде ще сключите брака си няма да накърни правата ви на Европейски гражданин. Имайте предвид обаче, че дори и след брака ви, ще трябва да изминете дълъг път докато бъдещият ви съпруг може да пътува в Европа с вас.
   Ако ви е нужна повече информация или съдействие, можете да ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 5. Здравейте,искам да узаконя връзката си в България с мъж от Сирия с който живеем 10 год заедно но в Германия.
  Какви документи ще му трябват и след брака може ли да пътуваме заедно В Турция ,Дубай например извън Европа
  iva.shugleva@web.de
  Ще съм ви благодарна

  1. Здравейте Ива,
   Ние не сме запознати с подробности около статута на партньорът ви (например с какви документи живее в Германия). Ако искате е най-добре да се свържете с офисите на Posolstvo.eu , откъдето ще могат да ви съдействат най-добре.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 6. Здравейте, какви документи са ми нужни за сключване на брак с турски гражданин в Турция? И след сключен брак, може ли да дойде с мен в България и какво е нужно за пребиваване тук?
  Поздрави,
  Адвокати.net

  1. Здравейте,
   За необходимите документи за брак можете да разберете в мястото, където ще сключвате брак в Турция. Можете също така да се свържете с турското посолство или с колегите от Posolstvo.eu
   За да дойде съпругът ви след това в България и да пребивава продължително ще му е необходима виза Д ,а след това и разрешение за продължително пребиваване.

   1. Здравейте, след получаване на виза Д трябва ли да покажа временния си адрес(настоящ) където живея и да регистрирам съпруга си на този адрес?

    1. Здравейте,
     Няма как да отговорим на непълен въпрос. Кой е получил виза Д, Вие или съпругът ви? Защо Вие трябва да го регистрирате, той не може ли сам да го направи? Ако желаете да ви отговорим по същество, моля опишете детайлно ситуацията.
     Поздрави,
     Адвокати.net

     1. Ситуацията е следната, след сключен брак в Турция с турски гражданин, искаме да живеем в България, но от миграция ми казаха само, че трябва да кандидатства за виза Д и нищо повече. А моя позната ми каза за адрес за моя настоящ адрес, където живея, аз съм български гражданин и трябва той да се регистрира на този адрес и полиция идвала на проверка, да провери, че живеем заедно и че брака не е само фиктивен. След сключен брак в чужбина имам срок да го регистрирам до 6 месеца в общината, която съм нали така и след като регистрирам брака ли трябва да се направи това с адреса? И нужно ли е адрес да се показва?

     2. Здравейте,
      Вие имате задължение да регистрирате брака в България, но нямате задължение да живеете в страната, съответно да кандидатствате за виза Д и след това за разрешение за пребиваване.
      Щом са идвали на проверка от миграция значи най-вероятно вие вече сте подали документи за виза Д, а властите са се усъмнили, че бракът е фиктивен и ако не са ви открили на адреса, вероятността да ви откажат е сериозна.
      Пишете ни ако ви е нужно съдействие,
      Поздрави,
      Адвокати.net

      P.S. А ако просто питате дали това, което ви е казала познатата ви, че ще идват на проверка и т.н. е вярно, да, така е. И не само това, но и след като (ако) получите виза, ще се проведе интервю, където властите ще се опитат да разберат дали бракът ви е истински. Едва след това ще получите разрешение за пребиваване, което е различно от виза Д.

 7. Здравейте,
  с моят годеник, бразилец живеещ в Португария в момента, но с още не издадени документи за резиденс, процедурите там са много бавни, планираме да си се съберем в България и да си направим семейството тук. Какво мога да направя за него – подписване брак в Португалия, сватба тук или… как да направим идването му в България от Португария по-лесно и бързо?
  Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   Няма значение къде сключите брак. Той може да дойде и в България безвизово и да сключите брак тук. След това обаче във всички случаи ще трябва да кандидатства за виза Д от извън страната, след което да се върне и да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие. Процедурите никак не са лесни, имайте го предвид.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 8. Здравейте,
  Търся професионална помощ!
  Накрадко.
  Искам да сключа брак с тайландка в тайланд, но не живея в България а в Германия.
  какви документи са нужни от моя страна?
  Има ли начин да се здобия с документите които са ми нужни без да се пребирам в българия?
  Изобщо много бих се радвал да разговарям с човек който може да ми помогне професионално!

  1. Здравейте,
   Препоръчваме Ви да си запишете консултация със специалист от Posolstvo.eu , които най-добре ще могат да Ви съдействат. Доколкото ни е известно те дори провеждат семинар следващата седмица в Тайланд по въпроси на имиграционното право.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 9. Здравейте!
  Искам да сключа брак с белгийски гражданин в Белгия.
  От там изискват доста документи от моя страна, но единият от тях е документ:
  • Verklaring van wetgeving (Декларация на законодателството – буквален превод) , който в Общината не разбират какъв е.
  Дали бихте ми казали откъде мога да го извадя!
  Благодаря ви!

  1. Здравейте,
   Най-добре е д ас свържете с адвокатите на Posolstvo.eu, които най-добре ще могат да Ви съдействат. Офисът им е в сградата на белгийското посолство и доколкото ни е известно обслужват клиенти и на фламандски.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 10. имам голям проблем искаме да се оженим с приятеля ми който е от Алжир но живее от 2016 година в Гърция ….разведен в Алжир….женен в Гърция но е вдовец от няколко години има и Гръцки паспорт но датата е изтекла сега за подновяване чака много дълго но ние вече не можем да чакаме и искаме в най скоро време да се оженим …можем ли да се оженим тук и ако може ….как

 11. Здравейте, живеем в Испания и синът ми иска да сключи граждански брак с кубинска гражданка, която е в Куба. За да се съберат , трябва бракът да се сключи чрез упълномощено от нея лице, тъй като кубинските власти няма да и издадат виза без сключен брак. В посолството на РБългария в Мадрид ми казаха, че консулска служба сключва бракове само между български граждани. Какъв е начинът да се сключи въпросният брак, за да може тя да дойде при мъжа си? Благодаря.

  1. Здравейте,
   Най-добре е момичето да кандидатства за българска туристическа виза, да сключат брак в България и след това да кандидатства за виза Д и разрешение за пребиваване. Ако Ви е нужно съдействие можете да се свържете с Posolstvo.eu
   Сключването на брак е винаги лично и няма как да стане чрез пълномошник!
   Поздрави,
   Адвокати.net

 12. Добър вечер,аз съм българин и желаеме със приятелката ми от Украйна да слючиме брак в България Засега и двамата живееме в Чехия.Моля за съвет,какви документи ще са нужни за нея.Благодаря ви предварително

 13. Здравейте
  Запознах се с жена в чата, която се намира в лагер в Сирия.
  Как е възможно да дойде при мен в България
  благодаря предварително

  1. Здравейте,
   Задачата не е лесна, затова Ви съветваме да се обърнете към специалисти, които евентуално ще могат да Ви помогнат. Препоръчахме Ви още в предишния коментар да потърсите съдействието на Posolstvo.eu.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 14. Здравейте, искам да сключа брак с Тайландец, и желаем да се оженим в Тайланд. Аз съм българска гражданка, и се чудя дали губя българското си гражданство правейки това? Благодаря предварително.

  1. Разбира се, че НЕ губите българското си гражданство 🙂
   Posolstvo.eu

 15. Здравейте!
  Аз съм българка със сключен брак с турски гражданин в България, в последствие регистриран и в Турция. Имам двойно гражданство, както и дъщеря ни на 6 г. От 3,5 г. живеем в Турция. Понеже мъжът ми не ми дава детето да дойде в България, мога ли да се разведа в Турция? Имам ли шансове, макар и с гражданство, чували ли сте попечителството да се даде на „чужденката“? Знаете ли някаква организация в Турция за защита от домашно насилие, тъй като започна да се държи агресивно последните 5 месеца откакто му споменах за развод? Писах до посолството и звъннах в министерството, без резултати, препоръчва се да заведа детето в България, но как да стане като не дава. Няма ли да ме спрат на границата, макар и да е родена в България и българка ако се обади и да стане по зле за попечителството, иначе имаме разписани пълномощни за право на извеждане извън страната на детето и от двете страни, които прилично е прибрал?

  Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   Казусът е сложен. Препоръчваме Ви да се свържете с Vasilev – Dobrinov & Associates, които се занимават именно с такива проблеми.
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *