Брак между българин и чужденец

 •  
 •  
 •  

Възможности за придобиване на българско гражданство

Бракът с български гражданин не осигурява автоматично българско гражданство. Той обаче е предпоставка за получаване на такова. Следва обаче да се извърви дълга процедура, за която Ви съветваме да ползвате услугите на специалист в областта на миграционното право.

Стъпки за получаване българско гражданство от чужденец, сключил брак с български гражданин

1. Получаване виза тип „Д“

Процедурата започва с подаване заявление за виза тип „Д“ в посолството на държавата, където е роден чужденеца. Важно е да се сдобиете с необходимите документи за кандидатсване за виза тип „Д“. Още на тази първа стъпка обаче може да се сблъскате с проблеми, затова Ви съветваме още в самото начало да използвате услугите на специалист, тъй като към момента отказите за издаване на виза се срещат изключително често.

Може да получите право на продължително пребиваване и без виза тип „Д“.

2. Получаване на продъжително пребиваване

За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:

 1. удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
 2. документи за наличието на родствени връзки по чл. 2, ал. 6 ЗЧРБ;
 3. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи;
 4. документи за доходите и издръжката на членовете на семейството по чл. 2, ал. 6, т. 3, 4 и 5 ЗЧРБ.

По заявлението за издаване на разрешение за продължително пребиваване решаващия орган разрешава или отказва исканото пребиваване. Имайте предвид че отказа подлежи на обжалване пред съда.

3. Получаване на постоянно пребиваване

За получаване право на постоянно пребиваване чужденецът подава лично в дирекция „Миграция“ или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 4, към което прилага:

 1. документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
 2. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
 3. доказателства за осигурено жилище;
 4. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;
 5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението;
 6. удостоверение за сключен брак.
 7. Към заявлението службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно удостоверение за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца в страната през последните пет години.

4. Получаване на гражданство

За да получи българско гражданство лицето, съпруг на български гражданин, ако лицето:

 1. е пълнолетно;
 2. преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България;
 3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;
 4. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;
 5. владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката,
 6. е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство;
 7. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин.

“Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, предоставя услугата по правна защита и съдействие при цялостната процедура за получаване българско гражданство. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие, не се колебайте да се обърнете към нас. Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu и на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

126 thoughts on “Брак между българин и чужденец

 1. Здравейте имам бряг със чужденец преди това има деца от българин и защо немога да получавам детоки или помощи от държавата

  1. Здравейте Анелия,
   Получаването на детски помощи е най-вече свързано с размера на дохода на семейството ви. От написаното от вас не можем да направим извод, нито дори предположение, защо не можете да получавате детски помощи?
   Ако имате нужда от по-нататъшно съдействие сме насреща.
   Авдокати.net

 2. Как да озакони пребиваването си моя мъж италианец в град Плевен ,като е регистриран в Варна. Там сключихме брак. Той е с постоянно пребиваване от 6 години.

  1. Здравейте,
   В случай, че съпругът ви е с постоянно пребиваване от 6 години, то престоят му в България е напълно законен. Може би не сме разбрали правилно въпроса ви?

   1. Трябва ли да сменя карта за чужденеца с нов адрес в Плевен и номера на колата ?Или може само да вземе декларация за настоящ адрес? В ВАРНА е живял на квартира.

   1. Здравейте,
    Ако имате вече постановен отказ за виза ви препоръчваме да пишете на visa@posolstvo.eu за обжалване и съдействие.
    Поздрави,
    Адвокати.net

 3. Трябва ли да сменя карта за чужденеца с нов адрес в Плевен и номера на колата ?Или може само да вземе декларация за настоящ адрес? В ВАРНА е живял на квартира.

 4. Здравейте,
  Аз съм сръбски гражданин и имам постоянно пребиваване в Република България.
  Кандидатствах за българско гражданство чрез обща натурализация (бракът с български гражданин 2018 год.)и едно от условията е, че имам удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудова или служебно правоотношение. Последната информация за моя преписка е публикувана на уебсайта https://publicbg.mjs.bg/ е „Кореспонденцията ви трябва да бъде финализирана, преди да бъде разгледана от Гражданския съвет“. Въпросът ми е, на този етап трябва ли да изпратя отново документ (удостоверение на работодателя), защото смених работата?
  С уважение

  1. Здравейте,

   Има определен ред за предоставяне на документи във връзка с кандидатстване за българско гражданство по Закона за българското гражданство. За съжаление нямаме достатъчно данни за да дадем конкретен отговор. Моля обърнете се към нас за консултация.

   Поздрави,
   Екипът на Адвокати.net

 5. Здравейте!
  Интересува ме следният вопрос:
  Дъщеря ми, която е българска гражданка иска да сключи брак с гражданин на трета държава на територия на България.
  За целта господина трябва да извади документ от неговата държава, който удостоверява, че няма законови пречки той да встъпи в брак. Валидността на този документ (в неговата държава) е 3 месеца.
  Ако чужденеца ще завери (легализира) „документа за липса на пречки” в Българско консулство на територия на неговата държава в рамките на 3 месеца от издаването му, а бракът на територия на България ще бъде сключен в рамките на 6 месеца (по Законите на РБ), дали ще бъде законен или бракът трябва да бъде сключен в рамките на 3 месяца докато неговият документ е валиден?
  Благодаря Ви предварително

  1. Здравейте,
   Срокът на валидност на документа за липса на пречки за сключване на брак не зависи (и съответно не се удължава) от заверката му в българското посолство. Ако на документа е отбелязано, че е валиден само 3 месеца, то бракът трябва да се сключи в този срок.
   С уважение,
   екипът на Адвокати.net

  2. Здравейте,
   За да получи разрешение за продължително пребиваване в България, необходимо ли е лице от трета страна, което вече е сключило брак с български гражданин, да пребивава на територията на Република България през целия период на продължителното пребиваване?

   1. Здравейте,
    Предполагаме, че въпросът ви е дали след получаване на разрешение за продължително пребиваване, лице от трета страна (сключило брак с български гражданин) трябва да пребивава непрекъснато в България за да поддържа статута си.
    Не, гражданинът на трета страна не е задължен да пребивава в България през целия период. Имайте обаче предвид разпоредбата на чл.40, ал.1, т.5 от ЗЧРБ, коят постановява, че разрешението за пребиваване се отнема ако:

    в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната, освен в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и чл. 25г, както и по отношение на членове на семейство на чужденец по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16;

    Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас.
    С уважение,
    Адвокати.net

 6. Здравейте, съпругът ми е Португалец искаме да му извадиме карта за пребиваване в България, но от Миграция ни искат пълен комплект документи и твърдят че само граждански брак и декларация за адрес не са достатъчни и гражданския брак не е основание. Наистина ли е така или сме попаднали на некомпетенти служителки?

  1. Здравейте Маня,
   За съжаление служителката от Миграция е интерпретирала правилно разпоредбите на закона, които са (меко казано) дискриминационни. Препоръчваме ви да прочетете интресен материал относително темата – https://posolstvo.eu/bg/blog/suprug-na-grajdanin-na-es/. Имайте предвид, че съпругът ви е гражданин на ЕС и нормите се различават.
   Можете да се свържете с Posolstvo.eu, които евентуално биха могли да ви съдействат да получите раьрешение за пребиваване в дадената ситуация.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 7. Значи се оказва че навсякъде сме европейски граждани само в България не сме, доста абсурдно. Благодаря за отговора.

 8. Приятелката ми е от ЮАР . Искам да дойде тук в България и да сключим брак . Какви са стъпките по които трябва да тръгна,за да стане това възможно? Моля изпратете ми на имейл или дайте координати ако имам допълнителни въпроси.

  1. Здравейте,
   Приятелката ви следва да получи първо виза Д и след това да пристигне в България за да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване. Препоръчваме ви да прочетете статиите в раздела на https://posolstvo.eu/bg/posts/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86/
   За съдействие може да се обърнете към колегите от http://www.posolstvo.eu, които най-добре ще ви съдействат.
   Поздрави,
   екипът на Адвокати.NET

 9. Здравейте, приятелят ми е украински гражданин и ще сключим брак на територията на България. Искам да разбера къде е необходимо да кандидатства той за виза Д, какви документи са му необходими при кандидатстването , в какъв срок трябва да кандидатства и за колко време може да получи виза Д?

  1. Здравейте,
   Бъдещият ви съпруг трябва да кандидатства за виза Д в посолството ни в Киев или Одеса. Няма определен срок, в който трябва да подаде заявление, защото получаването на право на пребиваване в България (вкл. виза Д) не е императивно, а е по желание на чужденеца. Визата, ако му бъде издадена, ще е със срок на валидност до 6 месеца, като в този период той може да кандидатства за разрешение за пребиваване.
   Ако имате още въпроси сме на разположение.
   Поздрави,
   Адвокати.NET

   1. А какви документи са необходимо при кандидатстването за виза Д?

 10. Здравейте, аз съм украински гражданин и сключих брак с приятелката ми българка в България. Какви документи са ми необходими при кандидатстването за виза Д в българското посолство в Киев?

  1. Здравейте,
   За най-актуална информация относно изискванията на посолството ни в Киев, моля да се свържете с представителя ни на тел/viber 0684911713 (Киевстар).
   С уважение,
   Адвокати.NET

 11. Здравейте ,
  Само online ли давате консултации ? Бих искала да получа информация , стъпка по стъпка , какви документи са необходими на зет ми – американски гражданин , женен за дъщеря ми от 17 г. с българско и американско гражданство , за да кандидатства за българско гражданство . Много моля да е на живо срещу определено от вас заплащане за услугата .
  Иванова

  1. Здравейте,
   Относно придобиване на българско гражданство ви препоръчваме консултация с адвокатите от VD&A, с които можете да се свържете на info@bglaw.eu . Ако имате още въпроси, не се колебайте да ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.NET

 12. Здравейте аз съм български гражданин живея в Германия от 6 години. Искам да сключат брак с азербайджанска гражданка която бих искал да дойде да живее при мен в Германия. Какво би трябвало да направя да сключа брак в посолството в Баку или тя да дойде в България за сключване на граждански брак в България. Бихте ли ме посъветвали Какви стъпки да направя….?

  1. Здравейте,
   Можете да сключите брак, както в посолството ни в Баку, така и в България. Служителите на посолството ще ви информират какви документи са ви необходими. Това е най-лесната фаза, но ако имате нужда от помощ ни пишете за да ви съдействаме.
   След това обаче бъдещата ви съпруга ще трябва да кандидатства за виза Д, а след това и за дългосрочно пребиваване. Има определени варианти за улесняване на процедурата, с позоваване на законодателството на ЕС. Ако искате можем да ви препоръчаме кантори, които да ви съдействат в процеса, ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.NET

 13. Здравейте искам да попитам моята приятелка е румънска гражданка и е женена за българин от 2006 година имат 4 деца. Тя е с постоянно прибиваване в Плевен по документи, а съпруга й е с постоянен адрес Пловдив децата им на какъв адрес / постоянен и настоящ /трябва да са.

  1. Здравейте,
   Постоянният и настоящият адрес на децата е при майката към момента на раждането им. Това може да бъде променено впоследствие от родителите по тяхно желание.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 14. Здравейте .
  Омъжена съм за Тунизиец .
  Но не съм регистрирала бряка си в българия .Има ли някякви срокове за регистриране .Освен документите от Тунизийска страна преведени на френски и заверени с апастолит трябва ли да заверя отново след превода на български с апостолит в нашата страна .
  Благодаря.

  1. Здравейте,
   Можете да регистрирате брака си в България по всяко време. След като преведете документа на български трябва да заверите превода и подписа на преводача.
   Ако имате нужда от допълнително съдействие ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 15. Имам сключен брак с момиче в Буркина Фасо ( най близкото БГ посолство е в Нигерия) какви документи трябва да представи за виза тип D и как да сложи апостил на брачното свидетелство след като там нямат такъв и никога са нямали?

  1. Здравейте,
   Можете да прочетете повече за това как да легализирате документите си на https://posolstvo.eu/blog/apostille/. Моля да имате предвид, че Буркина Фасо не е страна по Хагската Конвенция и не издава апостил.
   Процедурата по кандидатстване за получаване на виза Д е сложна и процентът на постановените откази е отчайващо висок. Препоръчваме ви да се свържете с професионална кантора за предварителна консултация с цел да си спестите проблеми и разочарования. Ако имате нужда от съдействие или препоръка ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Да имам нужда от консултация ! Как мога да се свържа с вас? Аз съм от Пловдив !

 16. Здравейте, до колко време да чакам резултат за българско гражданство, давах документи през 2018 и сега статусът е по финален преглед. Второто, ако ще давам молба за развод, ще има ли ефект за моята кандидатура?

  1. Здравейте,
   Относно чакането нямате голям избор и ще трябва да изчакате решението, колкото и време да отнеме. От друга страна, щом до момента нямате резултат е много вероятно да получите отказ. Ако това се случи можете да се свържете с нас за съдействие.
   Относно развода (евентуален), бракът ви с български гражданин ли е сключен или с чужденец с право на пребиваване в България?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 17. Здравейте, имам сключен брак, съпруга ми е от Ирак и е с туристическа виза. Може ли да кандидадства за продължително пребиваване докато е тук и по какъв начин, след като не е влязъл с виза Д?

  1. Здравейте,
   Казусът е изключително сложен, както предполагаме сте чели вече в интернет.
   По подобен казус могат да ви съдействат евентуално колегите от Posolstvo.eu, като може да им пишете на имейл visa-d@posolstvo.eu.
   С уважение,
   Адвокати.net

  2. Здравейте, Таня! Мен ме интересува абсолютно същият въпрос. Получихте ли отговор от някъде?

   1. Здравейте Тихомира и Таня,
    По закон съпругът ви не може да кандидатства за продължително пребиваване след като не притежава виза Д (след като е влязъл с туристическа виза). Колегите от Posolstvo.eu са сезирали Комисията за защита от дискриминация по казуса, за което доколкото знаем вече е образувана преписка. За повече информация, моля посетете https://posolstvo.eu/bg/blog/%d0%ba%d0%b7%d0%b4-%d0%b7%d1%87%d1%80%d0%b1/ или се свържете с нас или колегите ни.
    Поздрави,
    Адвокати.net

 18. Здравейте,
  Имам гражданство на Босна и Херцеговина. Омъжена съм за български гражданин от февруари 2017.г. Имам продължително пребиване от август 2017г (издадена лична карта). Коя е следвашата стъпка за придобиване на българско гражданство?
  Предварително ви благодаря!

  1. Здравейте,
   За момента трябва просто да чакате и след известно време (времето зависи от това дали имате дете) да получите постоянно пребиваване, а след още време, можете евентуално да кандидатствате за българско гражданство.
   Имайте предвид, че законът предвижда определени условия за да можете да кандидатствате за постоянно пребиваване, както и за гражданство.
   Ако имате нужда от съдействие ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 19. Какво имате предвид под „известно време“ и от коя дата се счита – от датата на сключване на брак или от началната дата на получаване на разрешение за продължително пребиване? Благодаря

  1. И двете. За получаване на постоянно пребиваване се смята от датата на получаване на продължително пребиваване, но ако ако имате дете, е възможно срокът да бъде съкратен до 3 години, като тогава се счита датата на брака.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Имам допълнителен въпрос към обясненото за периода, който се броят 3 години за постоянно пребиваване. С моя съпруг (гражданин на страна извън Европейския съюз) сме сключили брак през 2003г. Той от началото на 2020 е с документа за продължително пребиване, който трябва да подновява всяка година. Как се броят 3те години при него за да получи постоянно пребиваване и след това и БГ гражданство?
    Имаме деца, които са под 18г – как се счита датата от брака както сте отговорили на Йелена?
    Също за 3те години – календарните месеци, които той е прекарал в страната ли се броят? Ако е извън България за повече от 6 месеца в една календарна година може ли да загуби тази карта за продължително пребиване и да трябва да започва отново с Д виза?

    1. Здравейте,
     В този форум се стараем да отговаряме на въпроси от общо естество. Вашите въпроси изискват задълбочен правен анализ на ситуацията ви, какъвто не сме състояние да направим на публичен домейн. Препоръчваме ви да се свържете с адвокатите ни за да ви запишат час за консултация.
     Ако предпочитате, можем да ви препоръчаме да се свържете с отдела за бизнес имиграция на http://www.ey.com или http://www.posolstvo.eu.
     Поздрави,
     Адвокати.net

 20. Здравейте!Аз съм руска гражданка,с постоянно жителство в България от 23 години.Имах брак почти 16 години и развод.Преди половин година сключих втори брак.Искам да кандидатствам за българско гражданство и записах час за интервю за октомври.Но сега чета,че е нужно минимум 3 години брак,за да получа гражданство..Имам и пълнолетно дете от първи брак,родено тук. Трябва ли да чакам да минат 3 години от брака или мога да кандидатствам за гражданство,като предоставя останалите документи?Благодаря.

  1. Здравейте,
   Не е нужно да чакате 3 години брак 🙂 Това разбира се не е карт-бланш от наша страна да тръгнете да се развеждате отново, напротив!
   Това е най „сладкият“ въпрос, който сме получавали за 2021г. Вие живеете 23 години в България, не чакайте повече и получете българско гражданство.
   Пишете ни ако имате нужда от съдействие, защото има определени нюанси в процеса за кандидатстване, дори в хипотезата на вашия случай.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 21. Здравейте,
  Как е редно да тълкувам текста на Закона „в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната“ – по време на годината на разрешение за продължително пребиваване може ли да напускам страната и за какъв срок ?
  И също, за да получа право на дългосрочно пребиваване, законът казва „непрекъснатост на пребиваването“ – има ли някакви конкретни и обективни параметри ?

  Сърдечни благодарности !

  1. Здравейте,
   ЗЧРБ не ви вменява задължение да не напускате България, с цел да запазите правото си на пребиваване. За целта обаче трябва да сте се установили, да имате адрес и т.н.
   Относно втория ви въпрос, за кой точно член от ЗЧРБ става въпрос? Защото терминът „непрекъснатост“ се употребява в контекста на получаване на постоянно, а не на дългосрочно пребиваване?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 22. Аз съм български гражданин със съпруга ми (канадски гражданин) имаме две деца под 18г. и се установяваме в България.
  Съпруга ми след виза Д е от март 2020 с „РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ“ – RESIDENCE PERMIT вид разрешение -PROLONGED RESIDENCE като член на семейство на бг гражданин.
  Кога може да подаде документи за българско гражданство (след 3 години с това разрешение за продължително пребиваване или трябва да си вади първо разрешение за постоянно пребиваване и чак 3 години по-късно да кандидатства за граждаство и български паспорт?)
  Какви са изискванията за престой извън България като продължителност за да не си загуби статута на продължително пребиваване и за да може да кандидатства за жителство?

  1. Здравейте,
   След 3 години ще има право да получи постоянно пребиваване и след това, при определени условия, след още 3 години ще има право да кандидатства за българско гражданство.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. А какви са изискванията за престой извън България за да не загуби документа за продължително пребиваване?
    И за тези 3 години преди да получи право за постоянно пребиваване може ли да е отсъствал повече от 10 месеца на 3 години?
    Какви са изискванията за престой в страната след като има документ за постоянно пребиваване?

    1. Здравейте Яна,

     Приложимите законови текстове постановяват кога се отнема правото на пребиваване (във вашата хипотеза), а именно когато:

     – в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната, и/или
     – се установи, че чужденецът, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, е отсъствал от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца…

     Същевременно не смеем да се ангажираме правно с конкретен отговор на въпроса ви, тъй като съдебната практика е непоследователна. Има ред ситуации, при които законовите разпоредби не се тълкуват буквално. Ако ви е необходима правна консултация ви съветваме да се свържете с нас или някои от партньорите ни.

     Поздрави,
     Адвокати.net

     1. Ако чужденецът е с едногодишна карта за продължително пребиваване има ли ограничаване за времето, което може да е извън България и страна на Европейския съюз? Например ако е бил над 6месеца извън България ще му подновят ли картата за продължително пребиваване?

     2. Здравейте,
      Ограничения има, като необходимото пребиваване зависи от много фактори. Имайте предвид и промените във връзка с извънредното положение.
      Поздрави,
      Адвокати.net

 23. Здравейте ! Чужденец (с придобито право на пребиваване в България) с развод в България ако иска да сключи брак отново в страната трябва ли удостоверение за семейно положение от страната,от която е или става само с решението за развод в България ?

  1. Здравейте,
   Какво пребиваване има чужденецът (продължително, постоянно)? Колко време е продължил бракът му преди да се разведе и кога се е развел?
   Поздрави,
   Адвокати.net

 24. Здравейте и благодаря за отделеното внимание!
  Нужна ми е декларация по смисъла на параграф 1, точка 20 от допълнителните разпоредби на ЗЧРБ, с която декларирам, че съпругата ми от чужбина, която кандидаства за Виза Д има осигурено жилище за престоя си в България. Въпросът ми е,тъй като апартаментът е съсобственост на 2ма души – единият с 90% идеални части, другият с 10 – възможно ли е декларацията, с която се дава позволениетo за ползване да се извърши само от съсобственика с 90те процента.
  Сърдечни благодарности !

  1. Здравейте,
   По закон, предоставянето на жилище за ползване не представлява разпореждане със собственост и затова съгласието на съсобствениците не е необходимо. За съжаление голям брой от общините не се съобразяват с това и изискват съгласието на всички съсобственици. Пожелаваме ви да попаднете на община, която ще приложи правилно законовите разпоредби и няма да иска съгласието и на двамата съсобственици.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. А всъщност разрешението за Виза не идва ли от Дирекция Миграция? Или и общината е замесена под някаква форма?
    Проблемът е, че единият съсобственик (родител) не е в България.

    Благодаря за изчерпателния отговор

    1. Здравейте,
     Общината не взема решения за издаване на виза.
     Поздрави,
     Адвокати.net

 25. Здравейте,приятелят ми е сириец живеем в Дания той има продължително пребиваване в Дания ,сега очакваме дете и то ще бъде с българско гражданство като мен ,има ли вообще някакъв шанс той също да стане български гражданин когато сключим брак,но по принцип за сега не живеем в България (сложно е сигурно)

  1. Здравейте,
   Трябва да започнете с процесът на получаване на право на пребиваване в България, което след 6 години може да му даде възможност да получи българско гражданство. Ако имате нужда от съдействие ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

    1. Най-напред трябва да получи виза Д, след това право за продължително пребиваване. Имайте предвид, че процедурите са сложни и процентът на постановени откази е смущаващ.
     Поздрави,
     Адвокати.net

     1. Наистина е смущаващо защо ако са изрядни виза Д и останалите документи ще се отказва на желаещите разрешение за продължително пребиваване?
      А ако вече са издали такова разрешение какви са условията да се запази и да не се отнеме от чужденеца или да му откажат подновяване при изтичане след година?

     2. Здравейте,

      Хипотезите за отнемане разрешение за пребиваване са изброени в чл.40 от ЗЧРБ, а именно:
      (Ако имате съмнения или притеснения, че разрешението ви може да бъде отнето, можете да се свържете с нас за съдействие)

      1. са отпаднали основанията по чл. 24, 24а, 24б, 24в, 24е, 24з, 24и, 24к, 24м, чл. 24н, 24о, чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и 17, 25в, 25г, 33а, 33г, 33к и 33л, 33п и 33т, както и когато вложението, за което чужденецът е получил постоянно пребиваване, бъде прекратено или прехвърлено на друго лице преди изтичането на определения от закона срок, независимо от основанията за прекратяването или прехвърлянето;
      2. са налице основанията по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 11, 14, 16, 20 – 22, както и в случаите по чл. 26, ал. 3;
      3. се установи, че данните, представени за получаването му, са неверни;
      4. бракът е прекратен преди изтичането на 7 години от сключването му в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2;
      5. в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната, освен в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и чл. 25г, както и по отношение на членове на семейство на чужденец по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16;
      6. се установи, че чужденецът, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, е отсъствал от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца, освен в случаите на обявено извънредно положение или на разрешено постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и чл. 25г, както и по отношение на членове на семейство на лице по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16 за срока на обявено извънредно положение не се счита за отсъствие отсъствието на чужденеца, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца;
      7. предоставеният статут на бежанец или хуманитарен статут или предоставена временна закрила по Закона за убежището и бежанците бъдат отнети или прекратени;
      8. предоставеното убежище по Закона за убежището и бежанците бъде отнето;
      9. чужденецът, получил разрешение за дългосрочно пребиваване, е придобил статут на дългосрочно пребиваващ в друга държава – членка на Европейския съюз;
      10. се установи, че бракът с български гражданин е прекратен преди изтичането на 5 години от сключването му, с изключение на случаите по чл. 24м и чл. 25г;
      11. притежател на синя карта на ЕС, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в Република България, или членовете на неговото семейство, получили разрешение за дългосрочно пребиваване, са отсъствали 24 последователни месеца от територията на държавите – членки на Европейския съюз;
      12. се установи, че притежателят на синя карта на ЕС или на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, пребивава с цел, различна от тази, за която е получил разрешение за пребиваване, както и когато притежателят и е нарушил условията за достъп до пазара на труда съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
      13. член на семейството на български гражданин с предоставено право на постоянно пребиваване по реда на чл. 25г отсъства от Република България за срок, по-дълъг от две последователни години.
      (2) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане.
      (3) Правото на дългосрочно пребиваване се отнема в случаите по ал. 1, т. 3, 6, 9 и 11 и чл. 42, ал. 1, когато чужденецът представлява реална и сериозна заплаха за националната сигурност и обществения ред.
      (4) Във всички случаи след 6-годишно отсъствие от територията на Република България се отнема предоставеното право на дългосрочно или постоянно пребиваване, с изключение на случаите по чл. 25г.
      (5) Правото на пребиваване на чужденец, получил разрешение за пребиваване в Република България по реда на глава трета „а“, и на членовете на неговото семейство се отнема в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 с изключение на случаите по чл. 10, ал. 1, т. 8 и когато лицата не пребивават законно на територията на страната.
      (6) Препис от влязлата в сила заповед за отнемане правото на дългосрочно или постоянно пребиваване на чужденец в Република България се изпраща на общината по постоянния му адрес за отбелязване в регистъра на населението.

      Поздрави,
      Адвокати.net

 26. Здравейте,
  Аз съм омъжена за египетски гражданин, който от четири години е със статут постоянно пребиваващ в РБ. След още една година ще подадем заявление за документ, който ще бъде със срок на валидност 5 години. Казвам го по този начин защото миграционна служба не можаха да ни обяснят разликата между двата документа. Може ли да ни кажете точно какъв ще му бъде статута след като е бил постоянно пребиваващ в РБ за 5 години и какви права получава с този досумент за 5 години като член на семейство на български гражданин.

  1. Здравейте,
   Реално почти нищо няма да се промени относно правата му в България.
   И все пак:
   Съгласно директива 2003/109/EO, той ще има някои допълнителни „права“.
   С право на постоянно пребиваване за него ще се прилагат и различни правила за отсъствие от България преди да загуби правото си за пребиваване. Препоръчваме ви да прочетете (на английски): https://posolstvo.eu/blog/permanent-residence-and-bulgarian-citizenship/
   Статусът на постоянно пребиваващ също така ще даде възможност на съпруга ви да кандидатства за българско гражданство след 3 или 5 години.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Благодаря ви да бързия отговор. Бих искала да знам също дали с този документ ще може да пътува без мен в държави от ЕС без виза? И още един въпрос имам-ние имаме и детенце, ако той е със статут постоянно пребивавщ чужденец родител на БГ гражданин правата му променят ли се или ще бъдат същите? Благодаря за вниманието?

 27. Благодаря ви да бързия отговор. Бих искала да знам също дали с този документ ще може да пътува без мен в държави от ЕС без виза? И още един въпрос имам-ние имаме и детенце, ако той е със статут постоянно пребивавщ чужденец родител на БГ гражданин правата му променят ли се или ще бъдат същите? Благодаря за вниманието?

 28. Здравейте!
  Моля за съвет и съдействие!
  Аз съм гражданин на Армения, пребивавам в България от 1995-та година като последните близо 10 години с хуманитарен статут. Имам брак с българка от 4 години и две деца – български граждани. Искам да сменя хуманитарния статут с разрешение за постоянно пребиваване в България, тъй като хуманитарният статут не ми е удобен, а след време и българско гражданство. Можете ли да ми съдействате? И как да се свържа с вас?

  1. Здравейте,
   Най-добре е да се свържете с колегите от Posolstvo.eu. На адреса на сайта им са контактните им данни, можете да им се обадите или да им пишете за съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 29. Здравеите, аз сьм бьлгарска гражданка, може ли моят приятел индиец да доиде с туристическа виза И по време на нея да сключим брак?

  1. Здравейте,
   Може, и това е правилният подход по принцип, тъй като в България не съществува виза тип „годеник“, както например в САЩ. Същевременно обаче този подход има рискове и неудобства, а именно:
   – По време на противоепидемичните мерки, туристическа виза най-вероятно няма да му бъде издадена изобщо;
   – Ако приятелят ви получи отказ за туристическа виза, а вероятността да му бъде отказана е голяма, той няма да има много правни варианти да обжалва този отказ. Същевременно след това, дори да се омъжите за него другаде (например в Индия), след постановеният отказ ще бъде почти невъзможно да получи виза Д (като ваш съпруг);
   – Дори приятелят ви да получи туристическа виза, той ще трябва да дойде в България, където ще се ожените, след което той ще трябва отново да се върне в Индия, откъдето да кандидатства за виза Д, и чак след това отново да дойде в България. Във времената на ковид, това разбира се не е удобно и безопасно.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 30. Здравейте,
  Аз съм българска гражданка и в момента се сгодявам с мъж с турско гражданство. Планираме да направим свадбата в края на лятото в Турция.
  По принцип планираме през повечето време да пребиваваме в Турция, но все пак след време бих искала той да получи българско граждансто. От вашата статия по-горе разбрах какви са стъпките за получаване на българско гражданство, но бих искала да попитам имали ли определени срокове или минимални дни в годината, през които той да трябва да пребивава в българия с оглед получаване на българско граждансво след няколко години?
  Възможно ли е също така да се получи българско граждансто чрез извършване на инвестиция в България?

  1. Здравейте,
   След като получи българско гражданство, вече няма изисквания за престой/пребиваване в България. Докато го получи обаче има определени изисквания за минимално пребиваване в България, както за периода на продължително пребиваване, така и за периода на постоянно пребиваване.
   Относно гражданство за инвестиции, от 15.03.2021 действат нови разпоредби в ЗБГ и ЗЧРБ, като е възможно получаване на инвестиционно гражданство при дори по-добри условия, отколкото беше преди. Препоръчваме ви да се запознаете с новата инвестиционна програма на сайта на VD&A, както и специализираният сайт за българско гражданство чрез инвестиции.

   1. Благодаря ви много за подробният отговор. Непременно ще проверя и допълнителната информация във връзка с получаване на българско гражданство чрез инвестиции.

 31. Благодаря ви много за подробният отговор. Непременно ще проверя и допълнителната информация във връзка с получаване на българско гражданство чрез инвестиции.

 32. Здравейте
  Аз съм българка, а съпругът ми нигериецът. Живеем в Германия вече пет години. Имаме две деца и сключен граждански брак вече повече от 3 години. Интересуваме се от това, възможно ли е той да придобие българско гражданство. Аз и децата съответно сме с българско гражданство. Разбрах че трябват минимум 3 години брак, имаме го. Изчетох доста, но все пак не намирам какво точно ще ни е нужно.

  Поздрави Снежана

  1. Здравейте,
   Съпругът ви получил ли е вече продължително или постоянно пребиваване в България?
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Не сме продавали абсолютно никакви документи за нищо в България до този момент. Бракът е сключен в Германия и сме с немско удостоверение за брак.

    1. Сега обаче прочетох, че трябва да се свържа с консулските служби за признаване на удостоверението за сключен брак и от там съпругът ми ще получи документ за пребиваване, може би.

     1. Здравейте,
      Няма да получи право на пребиваване, освен ако не кандидатствате. Процедурите са сложни и в никакъв случай не автоматични. Ако имате нужда от съдействие ни пишете.
      Поздрави,
      Адвокати.net

 33. Здравейте, аз съм БГ гражданин, съпругът ми е руски, живеем в Русия, и наскоро разбрахме за закон в ЕС за събиране на семейство, че има възможност с този закон той да кандидатства за постоянно жителство в България без да живее там, важи ли това за България или само за определени страни в ЕС? Благодаря!

  1. Здравейте,
   Важи, но не бъркайте право на продължително пребиваване с право на постоянно пребиваване. Освен това, има определени критерии за необходимо пребиваване в България. препоръчваме ви да прочетете https://posolstvo.eu/bg/blog/postojanno-produljitelno-prebivavane/
   Поздрави,
   Адвокати.net

 34. Здравейте.

  Може ли да поясните долното? Какъв точно е процесът?

  „Може да получите право на продължително пребиваване и без виза тип „Д“.“

  1. Здравейте,
   Процесът е сложен и e извън нашата компетентност в момента. Ако желаете, можете да се свържете с колегите от Posolstvo.eu, които евентуално ще могат да ви съдействат по този казус.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 35. Здравейте,
  Мъжът ми е от Мавриций, имаме сключен брак в България през 2015 и син на 9 месеца, може ли да му удължа престояв България повече от 3 месеца и как….

  1. Здравейте,
   Съпругът ви притежава ли виза Д или разрешение за продължително пребиваване в България?
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Здравейте, съоругът не притежава нито един ит двата документа, може ли да му удължим престоят, ако имаме дете…и това да е причината…? Благодаря ви.

 36. Здравейте, съпругът ми е от страна извън ЕС и притежава постоянно пребиваване на основание сключен брак през декември 2013г. Предстои ни развод, има ли опасност да загуби разрешението си за пребиваване след развода? Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   Законово разводът ви няма да попречи на разрешението му за пребиваване, тъй като бракът ви съществува вече 7 години и половина.
   Горещо ви препоръчваме да прочетете статията по темата (на английски) относно отнемане на право на пребиваване на чужденец при развод.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 37. Здравейте , има ли начин след отказ за издаване на виза ,, Д ,, с цел събиране на семейства да се обжалва в посолството на България в страната на подаване на документите ,.И може ли без да се обжалва без да минава жалбата през съда съда да се подаде жалба от единият от съпрузите в съда . Може ли да се подаде жалба според А П К.

 38. Здравейте , има ли начин след отказ за издаване на виза ,, Д ,, с цел събиране на семейства да се обжалва в посолството на България в страната на подаване на документите ,.И може ли без да се обжалва без да минава жалбата през съда съда да се подаде жалба от единият от съпрузите в съда . Може ли да се подаде жалба според А П К.

  1. Здравейте,
   Трябва да обжалвате по съдебен път. Препоръчваме ви незабавно да се свържете с опитен имиграционен адвокат, който да ви съдейства. Можете да се свържете и с visa@posolstvo.eu за съдействие.

 39. Здравейте предстои ми сватба в Тунис с тунизиец. Въпроса ми е има ли рискове за мен като сключа брак там и може ли да се получи така, че той да не може да дойде да живеем заедно в България?!
  Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   Не знаем за какви точно рискове говорите, но такива разбира се има.
   Най-големият риск разбира се р точи, че бъдещият ви съпруг няма да може да получи виза Д и право на пребиваване в България. Препоръчваме ви да прочетете статията Войната на Гергана.
   Ако имате нужда от съдействие ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 40. Здравейте,

  Мъжът ми е малтиец, съответно гражданин на ЕС. Бихме искали да му извадим документ за временно/ продължително пребиваване в България. Имаме свидетелство за сключен брак, което е регистрирано в България. Също така аз имам адресна регистрация в страната. Много съм объркана, защото мислех че това е достатъчно? Ако ли не.. какво друго е необходимо? Не става дума за гражданство или постоянно пребиваване.

  Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   Мъжът ви трябва да отговаря и на ред други изисквания, основното от което е да има доход или финансови средства за времето на престоя си в България. Препоръчваме ви да се свържете с добър имиграционен адвокат или с офиса на Posolstvo.eu за съдействие.
   С уважение,
   Адвокати.net

   1. Благодаря много за бързия отговор.
    Само още едно нещо, бърза ли е процедурата при доказване на доход или става мудно?

    Благодаря отново 🙂

    1. Здравейте,
     Процедурата е лесна, не се притеснявайте.
     Поздрави,
     Адвокати.net

 41. Здравейте,
  Жена с руско гражданство, 33 години постоянно пребиваване в България, брак с български гражданин повече от 3 години, но в момента безработна и е на издръжка на съпруга си.
  Как това обстоятелство (отсъствие на собствени доходи) се кореспондира с изискването:
  4. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;

  1. Здравейте,
   Не кореспондира никак. Чисто формално, руската гражданка няма да получи българско гражданство при тези обстоятелства. За съжаление дори да има доход, получаването на българско гражданство е изключително трудно без стабилна правна поддръжка. Препоръчваме ви статията https://posolstvo.eu/blog/bulgarian-citizenship-quo-vadis/
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Правилно ли Ви разбрах, че отсъствието на собствени доходи и това, че руската гражданка е на издръжката на съпруга си, независимо, че всички останали изисквания на закона са изпълнени, няма да и́ даде възможност за придобиване на българско гражданство?

 42. Правилно ли Ви разбрах, че отсъствието на собствени доходи и това, че руската гражданка е на издръжката на съпруга си, независимо, че всички останали изисквания на закона са изпълнени, няма да и́ даде възможност за придобиване на българско гражданство?

  1. Здравейте,
   Абсолютно правилно ме разбрахте. Разпоредбата на чл.12, ал.1, т.4 от Закона за българското гражданство изисква кандидатът да:
   – има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;
   Неизпълнението на това условие задължително ще означава, че кандидатът няма да бъде одобрен за българско гражданство.
   Повече информация относно процедурите за придобиване на българско гражданство, можете да намерите на https://www.bulgarian-citizenship.org/
   Поздрави,
   Адвокати.net

 43. Здравейте,
  живея в Англия и имам статут за уседналост. Искаме да сключим брак с приятеля ми, който е англичанин. Какви са разликите при сключване на брак в България и Англия за мен и за него? Той ще има ли двойно гражданство, или трябва да се кандидатства отделно след брака? Къде мога да прочета за имуществените права след сключване на брак в едната и в другата държави?

  1. Здравейте,
   Няма съществени разлика от това къде сте сключили брака.
   Приятелят ви няма да получи гражданство автоматично след като се ожените. Ако иска да придобие българско гражданство, той ще трябва да получи виза Д, след това продължително пребиваване, след няколко години – постоянно пребиваване и след още няколко години евентуално ще може да кандидатства за гражданство. Всичко относно това как може да се придобие българско гражданство може да прочетете на http://www.bulgarian-citizenship.org.
   Имуществените права са отделна тема, като ви препоръчваме да започнете от „Семейния кодекс“.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 44. Здравейте. Бъдещият ми съпруг е от Аржентина и искаме да сключим брак тук в България. Има право на престой в България до 90 дни. След сключване на брак през тези 90 дни в какъв срок трябва да кандидатстваме за виза Д. Къде ще му бъде издадена виза Д?

  1. Здравейте,
   Виза Д може да му бъде издадена в посолството ни в Аржентина. По принцип, той трябва да напусне България и да кандидатства за виза оттам. Няма срок, той може и никога да не кандидатства за виза Д, в случай, че не възнамерява да живее в България.
   Има в момента възможност да получи право за пребиваване и без да напуска страната, но процедурата е сложна. Ако искате се обърнете към колегите от Posolstvo.eu, които евентуално ще могат да ви съдействат.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 45. Здравейте!Искам да сключа граждански брак със гражданин на Република Косово.Бих искала да Ви попитам какви документи са необходими от негова страна за сключване на брак в България.И какъв най-краткия срок в който можем да сключим брак.Благодаря предварителни!

  1. Здравейте,
   Основните документи, които ще са му необходими са:
   – документ, показващ, че той не е женен в Косово;
   – документ, удостоверяващ, че бракът му с вас ще се признае в Косово.
   Останалите документи са като при брак между български граждани.
   Можете да сключите брак по всяко време, стига да сте набавили необходимите документи.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Благодаря Ви за бързия отговор който ми дадохте!Искам да Ви попитам още нещо,кой е най-бързия начин за получаване на виза за влизане в България от негова страна.И какъв период от време отнема издаването и?Предварително Ви благодаря!

 46. Здравейте, съпругът ми е Алжирец, живее в България от 2019г,има карта за продължително пребиваване в България, като член на семейството на български гражданин от 3г.Предстой ни подмяна на нова карта за 3-ти път. Бракът ни е от 2018г.Въпросът ми е кога може да кандидатства за българско гражданство.
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   Ако имате дете/деца, които са на негова издръжка, ще може да кандидатства за постоянно пребиваване 3 години след като е получил продължително пребиваване. След това, след още 3 години, ще може да кандидатства за гражданство. Има ред условия обаче, на които трябва да отговаря и да обърне специално внимание.
   Ако нямате деца, сроковете са 5 години + 5 години.
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *