Брак между българин и чужденец

 •  
 •  
 •  

Възможности за придобиване на българско гражданство

Бракът с български гражданин не осигурява автоматично българско гражданство. Той обаче е предпоставка за получаване на такова. Следва обаче да се извърви дълга процедура, за която Ви съветваме да ползвате услугите на специалист в областта на миграционното право.

Стъпки за получаване българско гражданство от чужденец, сключил брак с български гражданин

1. Получаване виза тип „Д“

Процедурата започва с подаване заявление за виза тип „Д“ в посолството на държавата, където е роден чужденеца. Важно е да се сдобиете с необходимите документи за кандидатсване за виза тип „Д“. Още на тази първа стъпка обаче може да се сблъскате с проблеми, затова Ви съветваме още в самото начало да използвате услугите на специалист, тъй като към момента отказите за издаване на виза се срещат изключително често.

Може да получите право на продължително пребиваване и без виза тип „Д“.

2. Получаване на продъжително пребиваване

За получаване право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗЧРБ чужденецът прилага документите по чл. 14, ал. 1 и:

 1. удостоверение за брак или удостоверение за раждане;
 2. документи за наличието на родствени връзки по чл. 2, ал. 6 ЗЧРБ;
 3. медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи;
 4. документи за доходите и издръжката на членовете на семейството по чл. 2, ал. 6, т. 3, 4 и 5 ЗЧРБ.

По заявлението за издаване на разрешение за продължително пребиваване решаващия орган разрешава или отказва исканото пребиваване. Имайте предвид че отказа подлежи на обжалване пред съда.

3. Получаване на постоянно пребиваване

За получаване право на постоянно пребиваване чужденецът подава лично в дирекция „Миграция“ или в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 4, към което прилага:

 1. документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
 2. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
 3. доказателства за осигурено жилище;
 4. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;
 5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението;
 6. удостоверение за сключен брак.
 7. Към заявлението службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно удостоверение за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца в страната през последните пет години.

4. Получаване на гражданство

За да получи българско гражданство лицето, съпруг на български гражданин, ако лицето:

 1. е пълнолетно;
 2. преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България;
 3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;
 4. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;
 5. владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката,
 6. е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство;
 7. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин.

“Ситизеншип енд инвесмънтс” ООД, предоставя услугата по правна защита и съдействие при цялостната процедура за получаване българско гражданство. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие, не се колебайте да се обърнете към нас. Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu и на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

30 thoughts on “Брак между българин и чужденец

 1. Здравейте имам бряг със чужденец преди това има деца от българин и защо немога да получавам детоки или помощи от държавата

  1. Здравейте Анелия,
   Получаването на детски помощи е най-вече свързано с размера на дохода на семейството ви. От написаното от вас не можем да направим извод, нито дори предположение, защо не можете да получавате детски помощи?
   Ако имате нужда от по-нататъшно съдействие сме насреща.
   Авдокати.net

 2. Как да озакони пребиваването си моя мъж италианец в град Плевен ,като е регистриран в Варна. Там сключихме брак. Той е с постоянно пребиваване от 6 години.

  1. Здравейте,
   В случай, че съпругът ви е с постоянно пребиваване от 6 години, то престоят му в България е напълно законен. Може би не сме разбрали правилно въпроса ви?

   1. Трябва ли да сменя карта за чужденеца с нов адрес в Плевен и номера на колата ?Или може само да вземе декларация за настоящ адрес? В ВАРНА е живял на квартира.

 3. Трябва ли да сменя карта за чужденеца с нов адрес в Плевен и номера на колата ?Или може само да вземе декларация за настоящ адрес? В ВАРНА е живял на квартира.

 4. Здравейте,
  Аз съм сръбски гражданин и имам постоянно пребиваване в Република България.
  Кандидатствах за българско гражданство чрез обща натурализация (бракът с български гражданин 2018 год.)и едно от условията е, че имам удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудова или служебно правоотношение. Последната информация за моя преписка е публикувана на уебсайта https://publicbg.mjs.bg/ е „Кореспонденцията ви трябва да бъде финализирана, преди да бъде разгледана от Гражданския съвет“. Въпросът ми е, на този етап трябва ли да изпратя отново документ (удостоверение на работодателя), защото смених работата?
  С уважение

  1. Здравейте,

   Има определен ред за предоставяне на документи във връзка с кандидатстване за българско гражданство по Закона за българското гражданство. За съжаление нямаме достатъчно данни за да дадем конкретен отговор. Моля обърнете се към нас за консултация.

   Поздрави,
   Екипът на Адвокати.net

 5. Здравейте!
  Интересува ме следният вопрос:
  Дъщеря ми, която е българска гражданка иска да сключи брак с гражданин на трета държава на територия на България.
  За целта господина трябва да извади документ от неговата държава, който удостоверява, че няма законови пречки той да встъпи в брак. Валидността на този документ (в неговата държава) е 3 месеца.
  Ако чужденеца ще завери (легализира) „документа за липса на пречки” в Българско консулство на територия на неговата държава в рамките на 3 месеца от издаването му, а бракът на територия на България ще бъде сключен в рамките на 6 месеца (по Законите на РБ), дали ще бъде законен или бракът трябва да бъде сключен в рамките на 3 месяца докато неговият документ е валиден?
  Благодаря Ви предварително

  1. Здравейте,
   Срокът на валидност на документа за липса на пречки за сключване на брак не зависи (и съответно не се удължава) от заверката му в българското посолство. Ако на документа е отбелязано, че е валиден само 3 месеца, то бракът трябва да се сключи в този срок.
   С уважение,
   екипът на Адвокати.net

  2. Здравейте,
   За да получи разрешение за продължително пребиваване в България, необходимо ли е лице от трета страна, което вече е сключило брак с български гражданин, да пребивава на територията на Република България през целия период на продължителното пребиваване?

   1. Здравейте,
    Предполагаме, че въпросът ви е дали след получаване на разрешение за продължително пребиваване, лице от трета страна (сключило брак с български гражданин) трябва да пребивава непрекъснато в България за да поддържа статута си.
    Не, гражданинът на трета страна не е задължен да пребивава в България през целия период. Имайте обаче предвид разпоредбата на чл.40, ал.1, т.5 от ЗЧРБ, коят постановява, че разрешението за пребиваване се отнема ако:

    в едногодишен срок след разрешението чужденецът не се е установил и не пребивава на територията на страната, освен в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и чл. 25г, както и по отношение на членове на семейство на чужденец по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16;

    Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас.
    С уважение,
    Адвокати.net

 6. Здравейте, съпругът ми е Португалец искаме да му извадиме карта за пребиваване в България, но от Миграция ни искат пълен комплект документи и твърдят че само граждански брак и декларация за адрес не са достатъчни и гражданския брак не е основание. Наистина ли е така или сме попаднали на некомпетенти служителки?

  1. Здравейте Маня,
   За съжаление служителката от Миграция е интерпретирала правилно разпоредбите на закона, които са (меко казано) дискриминационни. Препоръчваме ви да прочетете интресен материал относително темата – https://posolstvo.eu/bg/blog/suprug-na-grajdanin-na-es/. Имайте предвид, че съпругът ви е гражданин на ЕС и нормите се различават.
   Можете да се свържете с Posolstvo.eu, които евентуално биха могли да ви съдействат да получите раьрешение за пребиваване в дадената ситуация.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 7. Значи се оказва че навсякъде сме европейски граждани само в България не сме, доста абсурдно. Благодаря за отговора.

 8. Приятелката ми е от ЮАР . Искам да дойде тук в България и да сключим брак . Какви са стъпките по които трябва да тръгна,за да стане това възможно? Моля изпратете ми на имейл или дайте координати ако имам допълнителни въпроси.

  1. Здравейте,
   Приятелката ви следва да получи първо виза Д и след това да пристигне в България за да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване. Препоръчваме ви да прочетете статиите в раздела на https://posolstvo.eu/bg/posts/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86/
   За съдействие може да се обърнете към колегите от http://www.posolstvo.eu, които най-добре ще ви съдействат.
   Поздрави,
   екипът на Адвокати.NET

 9. Здравейте, приятелят ми е украински гражданин и ще сключим брак на територията на България. Искам да разбера къде е необходимо да кандидатства той за виза Д, какви документи са му необходими при кандидатстването , в какъв срок трябва да кандидатства и за колко време може да получи виза Д?

  1. Здравейте,
   Бъдещият ви съпруг трябва да кандидатства за виза Д в посолството ни в Киев или Одеса. Няма определен срок, в който трябва да подаде заявление, защото получаването на право на пребиваване в България (вкл. виза Д) не е императивно, а е по желание на чужденеца. Визата, ако му бъде издадена, ще е със срок на валидност до 6 месеца, като в този период той може да кандидатства за разрешение за пребиваване.
   Ако имате още въпроси сме на разположение.
   Поздрави,
   Адвокати.NET

 10. Здравейте, аз съм украински гражданин и сключих брак с приятелката ми българка в България. Какви документи са ми необходими при кандидатстването за виза Д в българското посолство в Киев?

  1. Здравейте,
   За най-актуална информация относно изискванията на посолството ни в Киев, моля да се свържете с представителя ни на тел/viber 0684911713 (Киевстар).
   С уважение,
   Адвокати.NET

 11. Здравейте ,
  Само online ли давате консултации ? Бих искала да получа информация , стъпка по стъпка , какви документи са необходими на зет ми – американски гражданин , женен за дъщеря ми от 17 г. с българско и американско гражданство , за да кандидатства за българско гражданство . Много моля да е на живо срещу определено от вас заплащане за услугата .
  Иванова

  1. Здравейте,
   Относно придобиване на българско гражданство ви препоръчваме консултация с адвокатите от VD&A, с които можете да се свържете на info@bglaw.eu . Ако имате още въпроси, не се колебайте да ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.NET

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *