Запечатване на търговски обект. Предварително изпълнение.

Кога се налага принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект?

Принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което:

1. не спази реда или начина за:

а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба;

б) въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

в) ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително;

г) подаване на данни по чл. 118 ЗДДС в Националната агенция за приходите;

д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител;

2. използва фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология;

3. като е задължено, не използва фискално устройство или използва фискално устройство, което няма изградена дистанционна връзка;

4. използва електронни системи с фискална памет, които:

а) не са от одобрен тип;

б) са модифицирани чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти, без предварително да е уведомена Националната агенция за приходите;

в) имат нарушени или липсващи пломби;

г) позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и/или комуникация/комуникации между отделните модули не по установения с наредбата по чл. 118, ал. 4 ЗДДС ред;

5. използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16 ЗДДС.

Как се налага принудителната мярка?

Принудителната административна мярка се налага със Заповед за налагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект. В заповедта може да бъде включено и разпореждане на предварително изпълнение

Подлежи ли на обжалване Заповедта за запечатване на обект и разпореденото с нея предварително изпълнение?

Да, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването ѝ. Предварителното ѝ изпълнение подлежи на обжалване в 3-дневен срок от връчване на заповедта. Заповедта се обжалва пред компетентния административен съд като производството е двуинстанционно.

2 thoughts on “Запечатване на търговски обект. Предварително изпълнение.

 1. В случай, че се идва на проверка шест месеца след подаден сигнал за неиздаден касов бон. И при проверката не е установено нарушение. Каква е процедурата?

  1. Здравейте,
   При неустановено нарушение се съставя протокол, в който се описва фактическата обстановка при извършената проверка. За повече информация, можете да ни се обадите на 02-426 03 93.
   С уважение,
   Екипът на Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *