Обезщетение при бедствие

В случай, че не можете да отидете на работа в условията на бедствено положение, Вие, като работник или служител, имате определени права.

Какво е бедствие?

Бедствие означава значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

Не мога да отида на работа, поради бедствие? Могат ли да ме уволнят?

Отговорът на този въпрос е НЕ! Не могат да Ви уволнят.

Имам ли право на трудово възнаграждение за периода на отсъствие?

Не, Вие действително не сте престирали труд през периода и затова нямате право на трудово възнаграждение.

Имам ли право на обезщетение?

Да, имате право на обезщетение! Обезщетението при бедствие се изплаща от работодателя, при когото работите. Условието, при което работодателят дължи това обезщетение е да е налице причинно-следствена връзка между настъпилото бедствие и причината, поради която сте били възпрепятстван да се явите на работа.

Какъв е размерът на обезщетението?

Обезщетението е в размер 50 на сто от брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през което е бил възпрепятстван да работи, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. Ако сте взели участие в спасителните работи при бедствие ще Ви се дължи обезщетение в размер на пълният размер на брутното трудово възнаграждение.

В трудовия ми договор е уговорен по-голям размер. Тази уговорка действителна ли е?

Да, в този случай, ще се приложи уговореното в трудовия договор. В колективен или в индивидуален трудов договор може да се предвиди по-голям размер на обезщетението.

Как се разпределят осигурителните вноски?

Изплащаната от работодателя сума като обезщетение по чл.218, ал.1 от КТ, по своята същност заместваща трудовото възнаграждение, е осигурителен доход и върху него се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО).Осигурителните вноски се разпределят между осигурителите и осигурените по реда на чл.6, ал.3, т.8 и т.9 от КСО.

One thought on “Обезщетение при бедствие

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *