Образование в България – възможност за виза

Чужденец, приет в българско висше училище може да получи виза тип „Д“

Визата за дългосрочно пребиваване е eдна от видовете визи, изброени в чл. 9а, ал. 2 ЗЧРБ (виза вид „Д“). С тази виза чуждестранният гражданин може да влезе и законно да пребивава в страната ни. Според разпоредбата на чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни може да бъде издадена на чужденец, който желае да получи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България на едно от основанията, посочени в този закон. Едно от основанията за издаване на виза тип „Д“ е чужденецът да е приет за студент редовна форма на обучение във Висше учебно заведение (ВУЗ). Необходими документи за издаване на виза тип „Д“ ТУК.

Какво следва да направи чужденец, приет за студент, след като влезе в Република България?

След като студентът влезе в страната същият трябва да се запише във ВУЗ в страната ни и да заплати дължимата държавна такса. В случай, че не направи това, разрешеното му пребиваване може да бъде отнето от административните органи в страната ни.

Какво става на практика ако чужденецът не се запише в български ВУЗ?

Ако студентът влезе в страната ни, но не предприеме активни действия – в случая – не се запише в български ВУЗ разрешеното му пребиваване може да бъде отнето. Отнемането на пребиваване в страната ни може да се случи само при издаване на Заповед за налагане на принудителна административна мярка. Заповедта следва да бъде надлежно връчена на адресата ѝ. От връчването ѝ започва да тече срок за обжалването ѝ. Когато срокът изтече респ. заповедта влезе в сила административният орган е длъжен (без да може да прави преценка за това) да издаде нова Заповед за налагане на принудителна административна мярка и да върне чужденеца в държавата му на произход.

За повече информация ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *