Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

Какви са правата ни при отказ от страна на застрахователя да изплати на наследниците обезщетение

Отказ за изплащане на обезщетение по сключена застраховка „Живот“ от наследодателя им?

Повод за тази статия за зачестилите откази за изплащане на застрахователно обезщетение на наследниците във връзка със сключена застраховка „Живот“ на наследодателя им, направена в изпълнение изискванията на договор за кредит, предоставен на наследодателя им. Статията разглежда само случаите, в които застраховката е сключена в изпълнение на договор за банков кредит.

Наследниците наследяват задълженията по банков кредит на наследодателя си.

Наследството е съвкупност от имуществените и наследимите права и задълженията на наследодателя. Задълженията по банков кредит не са изключение от правилото.

При застрахователно събитие“смърт на наследодателя“, наследниците нямат право на застрахователно обезщетение от застрахователя. Банката обаче има право на такова.

Във връзка с договор за предоставяне на банков кредит, банката често задължава своите клиенти да сключат групова застраховка „Живот“. Банката, в случая винаги е трето ползващо се лице по застрахователната полица. Това означава, че наследниците не могат да получат застрахователно обезщетение, такова обаче има право да получи банката. Това ще доведе до погасяване кредита, който ще бъдат задължени да погасят наследниците.

Какви са правата Ви, ако банката бездейства и не предяви претенциите си към застрахователя?

В този случай наследниците могат да искат от застрахователя да изплати застрахователното обезщетение на банката, в качеството ѝ на трето ползващо се лице по договора за кредит.

В описаната фактическа обстановка може да предприемете съдебни действия.

Въпреки че наследниците не са страна по застрахователната полица, същите са активно легитимирани да предявят иск срещу застрахователя. Това обаче може да стане само при наличие на определени предпоставки, а именно:

 • Пасивност на банката;
 • Пасивността на банката да застрашава интересите на наследниците.
legal Bulgaria

Гореизложеното е вярно, тъй като наследниците встъпват в правата на наследодателя си на уговарящ /стипулант/ по застрахователния договор в полза на третото лице – банката след реализиране на застрахователното събитие. В конкретния случай, това е именно смърт на застрахованото лице. В тази връзка наследниците могат да предявят претенциите си към застрахователното дружество, което се явява обещател /промитент/ по този договор. То следва да изплати на третото лице банката /бенефициент/ застрахователното обезщетение. То е уговорено под формата на погасяване на остатъка от главницата по кредита съгласно договора. В този смисъл е и последователната и констатна практика на ВКС.

Предоставяме услугата по правна помощ и съдействие при отказ от страна на банка да предяви претенциите си срещу застраховател, по повод настъпило застрахователно събитие. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие във връзка със започване на дело, не се колебайте да се обърнете към нас.

4 thoughts on “Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

 1. Здравейте,

  Имаме отказ от страна на застрахователя да изплати обезщетение. Причината за отказа е, че смъртта е настъпила в резултат от предварително съществуващо заболяване (2г. преди датата на усвояване на кредита). Има ли възможност за преразглеждане при този вариант.

  1. Здравейте,

   Да, има такава възможност. Можем да водим такова дело, за целта, моля да насрочим консултация, с наш адвокат, в удобно за Вас време, за да може да прегледа документите Ви и да Ви каже дали има рискове.

   Поздрави,

   адв. Петя Петрова

 2. Здравейте! Имаме отказ от страна на застрахователното дружество за изплащане на обезщетение по кредит след настъпила смърт на застрахованото лице. Причината за отказ е, че съртта е настъпила от заболяване, а не при злополука, а застраховката е била 66+ . Има ли възможност за преразглеждане и евентуално за дело при тази ситуация ?

  1. Здравейте,
   Препоръчваме ви да се свържете с кантората на адв. Христо Василев на info@bglaw.eu за да си запишете час за консултация. След консултацията ще се прецени дали да обжалвате отказа по съдебен път.
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *