Отказ от българско гражданство

Най-вероятно всички сте чули за скандала около бившия министър Кирил Петков за отказа му от канадско гражданство. Накратко, съгласно българската Конституция:

Членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани, които отговарят на условията за избиране на народни представители.

чл. 110

За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

чл. 65, ал. 1

От конституционните текстове е видно, че за да бъде назначен за министър, кандидатът трябва да е български гражданин и да няма друго гражданство. Относно това дали указът на Президента в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков, предстои да се произнесе Конституционният Съд на РБ.

Доколкото разбираме от пресата, Кирил Петков е подал на 21.04.2021г заявление за отказ от Канадско гражданство. Някои считат, че към тази дата той вече не е поданик на Канада и отговаря на изискванията на българската Конституция за министър. Други категорично не са съгласни с тази теза.

Ние сме много добре запознати с канадското законодателство и за това от кой момент се счита, че молителят е освободен от гражданство. Въпреки това, в тази статия няма да коментираме този конкретен казус. Вместо това, ще ви запознаем с това, как става отказът от българско гражданство (всички аналогии между българското и канадското законодателство са случайни).


И малко хумор в днешния ден:

Умник Гюро с умници другари – от ЕЛИН ПЕЛИН

Скарали се умници юнаци и не могат да решат — имал ли умник Гюро глава, или нямал! И отишли да питат булка Гюровица. Почукали, потропали на вратата:

— Излез, излез, булка Гюровице, да ни кажеш — имаше ли Гюро глава, или нямаше!

Излязла булка Гюровица, почесала се, помислила, па рекла:

— Не знам!

— Ка-ще да не знаеш? Помисли си!…

— Е, знам ли… За Великден Гюро си капа купува, та трябва да е имал глава.


Отказ от българско гражданство

След приемането на България в ЕС през 2007, малцина са тези, които желаят да се откажат от българския си паспорт. Напротив, напливът от чужденци, желаещи да получат гражданство в България е огромен. Дори граждани на високоразвити държави като САЩ, Австралия, Великобритания и Хонг Конг дават мило и драго да станат българи. Въпреки това, може би все още е възможно да се намери някой българин, който поради някаква причина (например да стане министър в чужбина), може да иска да се откаже от българското си гражданство.

Кой освобождава от българско гражданство?

Съгласно Конституцията на РБ, Президентът освобождава от българско гражданство:

Президентът на републиката:

… дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него;

чл. 98, т. 9

Кой може да се откаже от българско гражданство?

В детайли, процедурата свързана с освобождаването от гражданство е разписана в Закона за българското гражданство (ЗБГ). Най-напред, следва да се има предвид, че не всеки може да поиска да бъде освободен от българско гражданство. Съгласно ЗБГ:

Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.

чл. 20

Т.е. за да има право българският гражданин да поиска да бъде освободен от гражданство, той трябва да отговаря на следните две условия кумулативно:

 1. да живее постоянно (постоянно, а не временно, което е много важна разлика в правния статут) в чужбина и;
 2. да е придобил чуждо гражданство (или да е в процедура по поучаване на такова).

Къде и как се подават документите за отказ от българско гражданство?

Съгласно ЗБГ:

Придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство се извършва по молба на заинтересуваното лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическото или консулското представителство на Република България задължително дава мотивирано становище по молбата.

чл. 29, ал. 1

С други думи, кандидатът подава лично молбата в Министерството на правосъдието, посолството или консулство на България. Освен, че посолството или консулството задължително дава становище по молбата, с молителя се провежда и интервю:

При подаването на документите с молителя се провежда интервю

чл. 29, ал. 3 от ЗБГ

Съветът по гражданство и ДАНС – съгласуване

Към Министерството на правосъдието има Съвет по гражданство (чл. 33 от ЗБГ). Този Съвет играе важна роля при производствата свързани с българко гражданство, съгласно ЗБГ:

Съветът по гражданството дава мнение по молбите и предложенията, свързани с българското гражданство след писмени становища на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

чл. 33, ал. 3

Предложение за издаване на указ за освобождаване от българско гражданство

В случай, че цялата процедура е преминала успешно и Съвета по гражданство е преценил, че молителят има право да бъде освободен от българско гражданство, министърът на правосъдието, в 6 месечен срок, прави предложение до Президента (чл. 34 от ЗБГ) за освобождаване от гражданство:

Министърът на правосъдието прави предложение за издаване на указа по чл. 34 в срок до:

шест месеца – по молбите за освобождаване от българско гражданство;

чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗБГ

Финалната дума е на Президента

И най-накрая, думата има Президентът на Република България, който може да издаде указ за освобождаване от гражданство. Следва да се има предвид, че той не е длъжен да се съобрази с предложението на министъра на правосъдието, което негово решение не подлежи на съдебен контрол.

72 thoughts on “Отказ от българско гражданство

 1. Ами, ако искам да се откажа от Гражданството си, без да имам постоянен адрес в една страна, защо да не може? Аз Не искам да съм Български гражданин. Не съм молил или искал да се раждам в тази държава. В този смисъл, затворник на „страната си“ ли съм?

  1. Здравейте,
   По принцип има логика в коментара ви. Но по същата логика вие не сте искали или молили да се раждате въобще, нито да сте от определен пол, нито да се казвате така както се казвате и т.н. Всичките тези обстоятелства също можете да промените трудно, само след като изпълните ред правни условия.
   От друга страна, радвайте се, че сте се родили и имате българско гражданство, защото 90-95% от гражданите на света са с паспорти, които им дават далеч, далеч по-малко права от вашия.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Здравейте, прочетох коментарите само защото тази година се замислих дали искам да продължа да бъда гражданин на република България . Причината беше вулгарното , арогантно и нелицеприятно отношение на служителка на паспортен контрол на летище София. Въпросната служителка беше в правото си ( което в последствие прочетох и разбрах ) да ми поиска български документи ( които нямах) защото съм американски гражданин и пътувам с американският си паспорт . За уточнение имам двойно гражданство ( което обмислям да бъде променено само и единнственно в американско гражданство , заради отношението което получих ( не и съпругът ми , който е роден американец ) . Така, понеже миналата година никой не ми направи проблем , аз пътувах само с американски паспорт ( не съм юрист и не съм запозната със законите в България в това отношене ) . Тази година обаче госпожата на гишето ми поиска български документ . Казах че нямам . Съпругът ми преди мен мина и ме чакаше на 5 крачки от гишето . Госпожата ми дръпна една лекция от сорта , че като български гражданин (гражданин с двойно гражданство ) трябва да спазваме българските закони и т.н. Съгласих се ! Така е ! Права е ! Още повече след около 24 часово пътуване и повече всички са прави … Каза че следващият път ще ми напише акт . Отговорих и че аз не бягам от отговорност и след като имам вина да ми напише акт. Махна ми с ръка да се разкарам . Извика ми през прозореца “ следващият път “ . Аз в отговор казах , че следващият път ще съм потготвена . Права беше госпожата на гишето . Аз бях тази в грешка . Отношението на българският служител е това което ме озадачи ….. всъщтност е това което ме озадачава всеки път . Значи американският ме паспорт е валиден в цял свят , само в България не точно ….( пак подчертавам , щом съм с двойно гражданство , трябва да имам и български документи ) … не знаех … Значи американският ми съпруг е добре дошъл в България по всяко време без проблем , но понеже българското ми име с американският ми паспорт явно ги дразни … дай да се дразним по летищата . Мисълта ми е следната : гаспожата на летището можеше да ми обясни ситуацията любезно . Аз като съвестен гражданин ( на света ) да си понеса последствията и да се приключи агонията . Вместо това бях изумена от тази арогантност , съпругът ми стоеше отстрани незнаейки какво се случва и мисълта да се откажа от българското си гражданство не ми дава мира . За някой това което споделих може би е нищо , но за мен 2 месеца след като вече съм се прибрала “ у дома “ този случай е оставил отпечатък в съзнанието ми и обмислям варианта да се откажа от българското си гражданство . Моля да не бъда съдена предварително …. Това не е единственият случай , този беше “ КАПКАТА “ !!!

    1. Здравейте Калина,
     Щом този инцидент е оставил такава следа в съзнанието Ви, може би най добре е да послушате сърцето си и да направите това, което то Ви подсказва. Все пак не забравяйте обаче, че „американският Ви съпругът е добре дошъл“, но само до 3 месеца в България, докато Вие имате неограничени права. Не забравяйте и факта, че напливът от американци, желаещи да придобият българско гражданство е огромен, за което сигурно има причина. Голяма част от тях желаят след това и да се откажат от американските си паспорт, за което предполагаме си имат и те своите „следи в съзнанието“.
     Най-накрая, не забравяйте, че често тревата на съседа изглежда да е по-зелена, макар това да не е така. За да се убедите в това, опитайте да пресечете американската граница с българският си паспорт (да предположим, че в него имате положена американска виза или, че вече има въведен безвизов режим). Не само сте длъжна да използвате само американския си паспорт, но и санкциите няма да чакат до „другия път“.
     Поздрави,
     Адвокати.net

     1. много цветни и малко професионали отговори от страна на адвоката! Уж българския паспорт (цитирам!) „защото 90-95% от гражданите на света са с паспорти, които им дават далеч, далеч по-малко права от вашия.“ а в същотот време е проблем да пресечеш не само американската, но и много други граници. Често пътувам и това съм го видял в реалност. Забелязах и огромните опашки от американци чакащи да заменят американския паспорт с български. То едни опашки, то едно чудо! Явно тази страница е по-скоро хумористична отколкото професионална!

     2. Вие къде точно търсехте опашките от американци, желаещи да получат българско гражданство, които не сте видели?
      И да, точно така е, 90-95% от гражданите по света имат паспорти, които им дават далеч по-малко права от българския паспорт. Но това не го осъзнават тези, които имат български паспорт като даденост (например по рождение).

    2. Калина, много такива като вас познавам, които размахват сини паспорти под носа на граничните контроли и се правят на Мадона, но има едно просто правило, а в случая човек който е с двойно гражданство и посещава една от тези държави, е задължително да показвате документите на които сте гражданин. Сега се сещам за един друг случай, който е различен от вашият. Българин с американски паспорт, пътува Истанбул- Маями , там нашенаца вади синият паспорт, маха с ръце, обяснява на развален английски, голямата работа…бля, бля пускат го в безмитната зона и се оказва че няма тест за Ковид, а за да си направи, трябва да се върне, но по турските закони не позволяват на американци да се връщат, нашенаца подвива опашка, намалява тона-„хмм , аз съм ваш комшиа, с български поспорт съм , може ли…??“ и естествено турците го пускат , с бългрският паспорт…та мисълта ми е, не се правете на голямата работа с американските паспорти, както се казва“ в един цирк играем и си знаем номерата“

     1. Да имаш български паспорт и да влизаш в България с американски е все едно да ходиш на гости при майка си с маска на зомби от Хелоуйн 🙂

 2. Здравейте!
  Аз искам да знам всички документи с апостил ли трябва да бъдат .
  Могат ли да се подадат в БГ (на едно място пише ,че може без предварителен час ,на друго ,че до декември няма часове )
  Интервюто в момента на подаване ли се прави и ако живея в Испания,по-лесно ли ми е да подам директно в Консулството там.
  При условие ,че съм си върнала моминското име ,какъв документ трябва да им нося или въобще необходимо ли е ?

  1. Здравейте,
   Най-добре е да се свържете с офиса на http://www.bulgarian-citizenship.org, от където ще могат най-добре да ви съдействат по всички въпроси касаещи българско гражданство.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 3. Здравейте, бихте ли дали още малко информация, какво се случва с ЕГН, заличава ли се? Ако човекът е натрупал трудов стаж? Какво следва? Просто заличаване?
  Благодаря предварително.

  1. Здравейте Ирен,
   Препоръчваме ви да се обърнете към колегите от Bulgarian-citizenship.org, които се занимават изключително с казуси относно българското гражданство. Те ще могат най-добре да отговорят на всички въпроси.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 4. Имам и друго гражданство на държава в ЕС. Какви са негативите при отказ от БГ гражданство? Благодаря!

  1. Здравейте,
   Негативите са многобройни (въпреки, че имате друго гражданство на ЕС) и няма как да ги изложим всички, особено без да сме наясно с конкретната ви ситуация.
   Ако желаете може да си запишете консултация с професионалисти в областта на българското гражданство.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 5. Здравейте,
  Следвайки насоките на уважаемите адвокати, влязох в страницата на bulgarian-citizenship.org и за мое голямо разочарование не можах да открия информация относно българското гражданство на нашия роден език. Разбирам,че има универсални езици с които да се разбират всички хора,но не би ли трябвало да може да се избере и опция български език, който желае? Иначе е доста ок изложението и рекламата относно България и гражданството ,но доста кофти изглежда неуважението към собствения език…..Ако аз съм тази която не е открила тази опция, предварително се извинявам.

  1. Здравейте,
   Предполагаме, че мотивите на колегите да представят информацията на сайта на английски, а не на български е този, че в 99,99% от случаите на интерес към българско гражданство, този интерес идва от чужденци. И това според нас е напълно разбираемо. Имайте предвид, че доколкото ни е известно, http://www.bulgarian-citizenship.org не се финансира с бюджетни средства и сайтът няма задължение да предоставят безплатна информация или такава на определен език.

   Поздрави,
   Адвокати.net

 6. Здравейте, придобих гражданство в друга държава от ЕС, която не позволява двойно гражданство с България и според тяхното законодателство трябва да се откажа от българското си гражданство. Въпросът ми е има ли някакъв законов механизъм да не го направя (или процедурна хватка). Например въпросната страна от ЕС не разрешава двойно гражданство и с Мароко, но в Мароко отказването от гражданство по рождение е забранено със закон и по тази причина съблюдаването на забраната не се прилага за мароканци? Благодаря.

  1. Здравейте,
   Или спазвате разпоредбите и започвате сложна процедура по отказване от българското си гражданство или не спазвате разпоредбите.
   Можете да прочетете за огледален казус на вашия – освобождаване от чуждо гражданство с цел получаване на българско гражданство.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 7. Има ли бърза процедура за премахване на Българското гранжданство ?

  1. Здравейте,
   Най-бързата процедура е правилно направената. А в болшинството от случаите това не се случва и годините минават и минават.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 8. наскоро го взех , след дълги мъки – и сега разбирам , че от това само лошо

  1. Трудно ни е да си представим защо от това само лошо, но вие сигурно си имате причини.

 9. здравейте,преди 8 год.приех австрийско гражданство,понеже живея постоянно в. Австрия,но за съжаление трябваше за целта да се откажа от българското.Въпросът ми е ккакво става с егнето ми,аз си го знам наизуст и като ми го искат в бг си го казвам,но дали вообще е правилно,а може би въпреки,че съм се отказъл си оставям с ЕГН?

  1. Здравейте,
   ЕГН-то си е просто регистрационен номер. В момента вие нито сте български гражданин, нито (предполагаме) имате разрешение за пребиваване в България. Бихме ви препоръчали, с наличното ви ЕГН, да проверите дали дължите данъци или осигурителни вноски.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. подал съм си документи за постоянно пребиваване в бг,тъй като смятам да се връщам,а точно данъците си ги плащам ,точно там ме водят още с егнето,дали има проблем?

    1. Възможно е да има нещо неправилно. Какви точно данъци плащате в България в момента?

     1. Здравейте,
      Това са местни данъци, които се заплащат и от чужденци. Съветваме ви да проверите дали нямате задължения за осигуровки, данъци по ЗДДФЛ и ЗКПО.
      Ако ви е нужна професионална помощ, можете да се обърнете към VD&A за съдействие ако желаете.
      Поздрави,
      Адвокати.net

   1. да разбира се,мерси,вее още нямам пик,изчаквам да ми издадът личната карта за постоянно пребиваване и тогава ще си до изкарам,но отт друга страна аз не съм работил в бг нямал съм приходи и разходи така че няма как да имам данъци пи ЗДДФЛ и ЗКПО,поне така си мисля!?

    1. в страницата на НАП в раздел. свободни услуги ми дава,че съм с прекъснати здравни права и за да ги възстановя трябва да платя за последните 6 год.в което няма логика тъй като в ЕС съм жил до сега застрахован и би трябвало автоматично и в бг като се върна да получа застраховка без да се налага да се плаща за 6 год. или се бъркам?

     1. Наистина най-добре е да се обърнете към колегите, които ще ви предоставят квалифицирана правна консултация. Този форум е предвиден за най-обща информация, не за специализирани правни консултации.

 10. Vo tek sum na otkazivanje na Bulgarsko grazdanstvo, trebase uste da se sredi vo NAP. Se e sredeno, i koga sakam da proveram na molba /broj ostanuva isto,i datata ostanuva ista deka treba do 17.03.2023 da zavrsam so NAP. Ima li nekoj isto iskustvo, sto treba ponatamu. Blagodaram odnapred. Inaku ziveam vo Avstrija. Pozdrav

  1. Здравейте,
   Ще Ви помолим да пишете на български ако желаете да бъдете разбран лесно от нас и нашите читатели.
   С уважение,
   Адвокати.net

   1. Предстои ми да си откажа българското гражданство, трябва да се уреди в НАП. Всичко е уредено и кой искам да проверя на заявлението / номера си остава същият и датата си остава същата, че трябва да завърша НАП до 17 март 2023 г. Някой има ли същия опит, какво трябва да се продължи. Благодарам еднапред. Иначе живея в Австрия. Поздравления

 11. Дирекцията по българско гражданство има ли информация от нап или трябва ново представяне на молбата

  1. Здравейте, аз съм със същия статус. Колко време чакахте да се промени статуса откакто завършихте всичко в NAP и какъв статус сте сега?
   Благодаря ти

 12. Под български имате предвид на крадената гръцка азбука която неуките и пишман патриоти наричат българска ? Иначе се присмивате на македонците че имат въображение което е факт но по нищо не им отстъпвате.

  1. Коментарът ви е ирелевантен към статията и реално не казва нищо. Ако имате някаква конкретна позиция, можете да я споделите, стига да го направите възпитано и структурирано.

 13. Благодаря Ви за подробното описание!

  Знаете ли какво става с българските паспорти в развоя на освобождаването? Стават ли невалидни в момента, когато указа е издаден, или има някакъв срок, в който още може да се използват? Или паспортите са валидни докато не се върнат лично, предполагаемо, когато се получава указа? Питам защото аз и децата ми сме в процес на отказване с цел придобиване на японско гражданство. Трябва да сме в Япония, за да продължим процедурата, където сме в момента, но не знам дали е възможно да пътуваме до България и обратно до Япония докато тече процедурата. Има ли вероятност паспортите ни да останат невалидни в момента на издаване на указа?

  1. Препоръчваме ви да се свържете с колегите от Posolstvo.eu, които евентуално ще могат да ви съдействат по този конкретен казус.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 14. Мога ли да се откажа от гражданството си когато живея извън България без да притежавам второ гражданство? При успешено премахване на гражданството има ли кратък период в който все още мога да си ползвам паспорта за международни полети и без да съм гражданин на ничия държава ще мога ли да кандидаствам за бежански статус в друга държава? Също да питам колко разходи и време би отнело? Трябва ли ми основателна причина?

  1. Здравейте г-н Владимиров,
   Няма как да се откажете от българското си гражданство без да имате друго гражданство. Oswen towa Вие искате да се откажете от гражданството си, но да си ползвате паспорта? Това ми напомня на една цинична поговорка, която гласи „и душата в рая, и … нещо друго някъде другаде…“. Това няма как да стане.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 15. Добър ден. Аз получих испанско гражданство и за да го получа на самото заклеване което беше официално и пред Нотариус (Jura de nacionalidad) трябваше да се откажа от моето предишно гражданство, в случая българското. На испански на моя акт за раждане го пише също. (renuncia a su nacionalidad anterior). Имам испански паспорт и испанска лична карта. Това беше извършено пред нотариус.
  Бих искал да попитам как да си взема час за да върна българските документи на Консулството. Каква е процедурата.
  Прочетох тук че трябва да се откажа и пред българското посолство, не разбирам защо след като аз официално съм се отказал пред Нотариус във момента на заклеването. (Jura de nacionalidad ).
  Не разбирам какви са тези 3 години за отказ след като аз вече официално съм се отказал от предишното ми гражданство, тоест не може да получа испанското без да се откажа от българското.

  1. Здравейте,
   Отказ от българско гражданство не може да стане по начина, по който вие пишете. Това, че сте се отказали пред нотариус и сте се заклели в Испания няма абсолютно никаква юридическа стойност относително вашето българско гражданство. Желанието ви да си върнете документите в българското консулство е също ирелевантно. Като за начало консулството няма никакво правно основание да ви приеме документите, но дори и да го направи, това няма никакво отношение към българското ви гражданство.
   Отказ от българско гражданство е сложна процедура, която приключва с указ на Президента. Страхуваме се, че е възможно да сте извършили и престъпление в Испания, ако сте се заклели, че нямате българско гражданство. Това е така, защото от написаното от вас следва, че вие сте получили испанско гражданство на основание на декларация (клетва) с невярно съдържание. Възможно е испанското законодателство да предвижда и отнемане на испанското ви гражданство, ако то е получено на несъществуващо основание. Подобна разпоредба съществува в българското законодателство. Съветваме ви да се обърнете към Posolstvo.eu, които евентуално биха могли да ви съдействат.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Не сте ме разбрали или не съм се изразил правилно. Не съм се заклел че не съм български гражданин. Аз съм се заклел да спазвам испанската конституция. И в нотариалния акт се казва че се отказвам от българското гражданство за да мога да получа испанското гражданство.
    За да можеш да се заклееш и получиш испанско гражданство е задължително да се откажеш от българското, защото Испания и България нямат споразумение за двойно в този случай( Такъв е закона за ЕС). И за да получиш испанско се отказваш от българското. Отказването от българското и получаване на испанско е едновременно тоест. Затова, не разбирам след като съм се отказал от българското за да получа испанското и вече съм официално испански гражданин, защо трябва да се отказвам на ново.
    Според закона на ЕС за придобиване на испанско гражданство, след 10 год легална резиденция. в Испания има право да поискаш испанско гражданство .

    1. „За да можеш да се заклееш и получиш испанско гражданство е задължително да се откажеш от българското“
     Ако това е така, значи вие имате испанско гражданство на основание на невярна информация, защото вие не сте се отказали от българското си гражданство и в момента имате двойно гражданство – испанско и българско.
     Поздрави,
     Адвокати.net

     1. Ами така изисква испанската конституция. И се смята че едновременно става отказването и получаването. Няма как да се откажа/положа молба за отказване от българското гражданство защото ако я положа преди да приема испанското/се заклея оставам без никакво гражданство. Испания би трябвало да комуникира на България . Сега разбирам защо всички казват че имат двойно, защото само са се отказали от българското пред Испания но пред България не. Смята се че информацията автоматично минава от една страна в друга. Проблема е в Испания, защото не приема двойно и те кара да се откажеш от българското но не го комуникира на България.

 16. Аз при „Jura para la nacionalidad “ съм казал „че се отказвам от българското гражданство в същия момент пред нотариуса“ а не че предварително съм се отказал или че вече съм се отказал от българското гражданство. Едновременно става но само го знае Испания. Мисля че това Испания трябва го Ко комуникира на България защото тя ме кара да се откажа от българското за да приема испанското.

  1. Здравейте,
   Сигурно сте прав да интерпретирате законодателството, така както го интерпретирате. Ако ви е нужно професионално съдействие сме ви написали къде да се обърнете.
   Обърнете внимание на следната разпоредба:

   Los Españoles que no lo sean de origen (por ejemplo, los que han adquirido la Nacionalidad Española por residencia) perderán la Nacionalidad Española si:

   Después de adquirir la Nacionalidad Española utilizan durante un plazo de tres años la Nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la Española.

   Съветваме ви незабавно да предприемете стъпки за да предотвратите горната хипотеза.

   Поздрави,
   Адвокати.net

 17. Здравейте!
  Възможно ли е, лице с финансови задължения да се откаже от гражданство и какво става с тези задължения, наследяват ли се от наследниците?

  1. Здравейте,
   Няма пречки да се освободите от българското си гражданство, имайки финансови задължения, стига другите необходими условия за освобождаване от гражданство да са налице.
   С освобождаването от гражданство вие не преставате да съществувате като субект и продължавате да носите финансовите си задължения, така че за наследяване не може да се говори.
   За подобни казуси е най-добре да се свържете с Александър Добринов от VD&A, който най-компетентно ще може да ви съдейства.
   С уважение,
   Адвокати.net

 18. Колко време отмена процеса за освобождаване от Българско гражданство? Има ли случай Президента да откаже освобождаването (въпреки човек да е подал всички документи правилно)? Ако да, защо? Аз няма да се връщам в българия дори и да ми платят 1 милион долара.

  1. Времето зависи от конкретните обстоятелства, като разбира се, че може да Ви бъде отказано. Успех.

 19. Прочетох всичко по-горе – нямам въпроси, но след като прочетох коментарите реших, че е редно да оставя един коментар с благодарности – за информацията, за навременните отговори, и за безкрайното търпение с което отговаряте. Благодаря!

 20. и аз да се включа, ще се радвам ако адвоката сподели нужно ли да да си заплатим здравните осигуровки когато с еотлазваме от гражданство, защото аз с изненада открих че здравните осигуровки са ми вървяли докато съм живял зад граница и сега са се натрупали за около 5 години да плащам което е доста пари. Могат ли д аме задължат да ги платя за да се отлажа от гражданство, мерси.

  1. Здравейте,
   Съгласно наребдата за прилагане на глава пета от ЗБГ:

   Молбите и предложенията за промяна на гражданството се приемат и регистрират в дирекция „Българско гражданство“ (чл. 13).

   В 14-дневен срок от приемането и регистрирането на документите по чл. 13 се извършва експертен преглед за съответствието им с нормативните изисквания от дирекция „Българско гражданство“ (чл. 13а, ал. 1).

   При прегледа по ал. 1 дирекция „Българско гражданство“ извършва служебна проверка чрез безплатен достъп до Национална база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и чрез автоматизиран достъп до средата на междурегистров обмен (Regix), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“, на следните обстоятелства: …внасянето на задължителните осигурителни вноски и наличието или липсата на задължения; (чл. 13а, ал. 2, т. 2)

   А изисква ли законът според Вас, осигуровките Ви да бъдат платени?

   Въпросът е риторичен, а отговорът съвсем не е еднозначен.

   Поздрави,
   Адвокати.net

 21. Колко време отнема процедурата по отказване от граждандтво.
  аз от четене на закони нищо не разбирам, написани са по такъв начин че и 10 пъти да чета ме успявам да вдяна какво имат предвид. Така и не разбрах може ли да е проблем не платени осигуровки по време на процедурата по отказване от граждандтво? все пак благодаря за полезните отговори.

  1. Най-добре е да се свържете с VD&A, E&Y или Posolstvo.eu, които в България се занимават именно с такива процедури. Те ако имат време ще Ви отговорят изчерпателно. Целта на този форум не е предоставяне на юридическа консултация.

 22. Здравейте, прочетох коментариите по-горе и не можах да намеря отговор в моята ситуация. Поради това може да Ви се стори, че повтарям предходен въпрос, но ако наистина не Ви затруднявам , моля отговорете ми конкретно за моят случай….аз имам издадено вече DNI в Испания на 07/04/2022г, кой е крайният срок за внасяне от моя страна на тн документи за ,,Отказ от българско гражданство,,…07/04/2024 или 07/04/2025г?….т.е. срокът за отказ последно е 2 или 3 години?… Благодаря предварително за отговора…

  1. Здравейте,
   По отношение на България, Вие нямате задължение да се откажете от гражданството си. Такова задължение имате по отношение на Испания, като за точната дата Ви препоръчваме да поискате информация от испанските власти.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Благодаря за бързият отговор…там опитах да разбера в крайна сметка отговора дадоха ми час за 29 февруари 2024г…пълна лудница

 23. Hello, I want to ask a question, please see the following explanations;
  My father had applied to regain his citizenship. He attended the interview and submitted his complete file according to law requirements (restoration of citizenship).
  After 1,5 year later Citizenship Council reported with positive decision for citizenship to the presidency.
  But my father died 2 months after this decision. Then 2 months later from this The president approved the decree.
  Now there is a approved decree at the Ministry of Justice. So My father is Bulgarian citizen or not? And why?

  1. Hello,
   This is very complicated matter and we believe you should try to get hold of Mr Alexander Dobrinov from Posolstvo.eu. Mr Dobrinov is probably the most educated person in Bulgaria about comprehensive issues related to Bulgarian citizenship.
   Good luck and best regards,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *