Отказ от българско гражданство

Най-вероятно всички сте чули за скандала около бившия министър Кирил Петков за отказа му от канадско гражданство. Накратко, съгласно българската Конституция:

Членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани, които отговарят на условията за избиране на народни представители.

чл. 110

За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

чл. 65, ал. 1

От конституционните текстове е видно, че за да бъде назначен за министър, кандидатът трябва да е български гражданин и да няма друго гражданство. Относно това дали указът на Президента в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков, предстои да се произнесе Конституционният Съд на РБ.

Доколкото разбираме от пресата, Кирил Петков е подал на 21.04.2021г заявление за отказ от Канадско гражданство. Някои считат, че към тази дата той вече не е поданик на Канада и отговаря на изискванията на българската Конституция за министър. Други категорично не са съгласни с тази теза.

Ние сме много добре запознати с канадското законодателство и за това от кой момент се счита, че молителят е освободен от гражданство. Въпреки това, в тази статия няма да коментираме този конкретен казус. Вместо това, ще ви запознаем с това, как става отказът от българско гражданство (всички аналогии между българското и канадското законодателство са случайни).


И малко хумор в днешния ден:

Умник Гюро с умници другари – от ЕЛИН ПЕЛИН

Скарали се умници юнаци и не могат да решат — имал ли умник Гюро глава, или нямал! И отишли да питат булка Гюровица. Почукали, потропали на вратата:

— Излез, излез, булка Гюровице, да ни кажеш — имаше ли Гюро глава, или нямаше!

Излязла булка Гюровица, почесала се, помислила, па рекла:

— Не знам!

— Ка-ще да не знаеш? Помисли си!…

— Е, знам ли… За Великден Гюро си капа купува, та трябва да е имал глава.


Отказ от българско гражданство

След приемането на България в ЕС през 2007, малцина са тези, които желаят да се откажат от българския си паспорт. Напротив, напливът от чужденци, желаещи да получат гражданство в България е огромен. Дори граждани на високоразвити държави като САЩ, Австралия, Великобритания и Хонг Конг дават мило и драго да станат българи. Въпреки това, може би все още е възможно да се намери някой българин, който поради някаква причина (например да стане министър в чужбина), може да иска да се откаже от българското си гражданство.

Кой освобождава от българско гражданство?

Съгласно Конституцията на РБ, Президентът освобождава от българско гражданство:

Президентът на републиката:

… дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него;

чл. 98, т. 9

Кой може да се откаже от българско гражданство?

В детайли, процедурата свързана с освобождаването от гражданство е разписана в Закона за българското гражданство (ЗБГ). Най-напред, следва да се има предвид, че не всеки може да поиска да бъде освободен от българско гражданство. Съгласно ЗБГ:

Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.

чл. 20

Т.е. за да има право българският гражданин да поиска да бъде освободен от гражданство, той трябва да отговаря на следните две условия кумулативно:

  1. да живее постоянно (постоянно, а не временно, което е много важна разлика в правния статут) в чужбина и;
  2. да е придобил чуждо гражданство (или да е в процедура по поучаване на такова).

Къде и как се подават документите за отказ от българско гражданство?

Съгласно ЗБГ:

Придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство се извършва по молба на заинтересуваното лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическото или консулското представителство на Република България задължително дава мотивирано становище по молбата.

чл. 29, ал. 1

С други думи, кандидатът подава лично молбата в Министерството на правосъдието, посолството или консулство на България. Освен, че посолството или консулството задължително дава становище по молбата, с молителя се провежда и интервю:

При подаването на документите с молителя се провежда интервю

чл. 29, ал. 3 от ЗБГ

Съветът по гражданство и ДАНС – съгласуване

Към Министерството на правосъдието има Съвет по гражданство (чл. 33 от ЗБГ). Този Съвет играе важна роля при производствата свързани с българко гражданство, съгласно ЗБГ:

Съветът по гражданството дава мнение по молбите и предложенията, свързани с българското гражданство след писмени становища на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

чл. 33, ал. 3

Предложение за издаване на указ за освобождаване от българско гражданство

В случай, че цялата процедура е преминала успешно и Съвета по гражданство е преценил, че молителят има право да бъде освободен от българско гражданство, министърът на правосъдието, в 6 месечен срок, прави предложение до Президента (чл. 34 от ЗБГ) за освобождаване от гражданство:

Министърът на правосъдието прави предложение за издаване на указа по чл. 34 в срок до:

шест месеца – по молбите за освобождаване от българско гражданство;

чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗБГ

Финалната дума е на Президента

И най-накрая, думата има Президентът на Република България, който може да издаде указ за освобождаване от гражданство. Следва да се има предвид, че той не е длъжен да се съобрази с предложението на министъра на правосъдието, което негово решение не подлежи на съдебен контрол.

2 thoughts on “Отказ от българско гражданство

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.