Получаване на виза с цел сключване на брак в България

Може ли чужденец да получи виза с цел сключване на брак с български гражданин? Представете си следната ситуация:

Вие сте български гражданин и сте се запознали с чужденец – гражданин на страна извън Европейския Съюз. В момента желаете да сключите брак и след това да заживеете заедно в България. За целта следва да преминете през следните 3 основни етапа:

 1. да сключите брак;
 2. чужденецът да получи виза по чл.15 от Закона за чужденците в Република България (виза тип Д);
 3. чужденецът да получи разрешение за продължително пребиваване в страната.

Но за да сключите брак (т. 1), чужденецът трябва най-напред да дойде в България. И тук започват проблемите поради съществуващия правен вакуум в законодателството.

Проблемът с първоначалното получаване на виза с цел сключване на брак

Проблемът е, че в българското законодателство, по-специално в ЗЧРБ, липсва правна възможност да се кандидатства и получи виза с цел сключване на брак. Законът предвижда чужденецът или да кандидатства за краткосрочна туристическа виза (виза вид C) или за виза Д (ако е член на семейството на български гражданин). Но ако реалната причина за посещението е сключване на граждански брак с български гражданин, то чужденецът няма изцяло легитимно правно основание да получи виза.

Виза за краткосрочно пребиваване (вид C)

Ако чужденецът кандидатства за туристическа краткосрочна виза (вид C), това няма да отговаря напълно на обективната действителност. Това е така, защото той на практика ще планира да живее в България с бъдещия си партньор, а не да посети страната ни краткосрочно. С други думи, българските власти ще имат основание да откажат издаването на такава виза, съгласно чл.10 от ЗЧРБ.

Разбира се, чужденецът може (и трябва) да заяви, че целта на посещението е сключване на брак с български гражданин. Но съгласно закона:

Виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, който има намерение да премине транзит през територията на Република България или да пребивава краткосрочно на нейна територия за срок до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

чл. 14, ал. 1 от ЗЧРБ

Логично е, че след сключването на брака, чужденецът ще заживее с партньора си за срок от повече от 90 дни. Т.е. кандидатът няма правно основание да получи виза за краткосрочно пребиваване!

Ако пък чужденецът заяви, че целта на посещението е туризъм или частно посещение, то той ще излъже и ще следва да получи отказ по чл.10 от закона.

Виза за дългосрочно пребиваване (вид D)

След като виза за краткосрочно пребиване не е приложима за посещение за сключване на брак в България, кандидатът следва да подаде документи за виза Д. На такава виза обаче той също няма право. Такава виза може да бъде получена от:

членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото на издръжка, са признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;

чл. 24, ал. 1, т. 18 от ЗЧРБ

Същевременно обаче, чужденецът не е член на семейството на български гражданин, защото гражданският брак все още не е сключен, т.е. партньорите не са съпрузи. Ето какво гласи законът:

Членове на семейството на български гражданин по смисъла на този закон са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са:

съпруг;

низходящи, включително когато са низходящи само на лицето по т. 1, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак;

низходящи, включително когато са низходящи само на лицето по т. 1, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях;

възходящи на българския гражданин или на лицето по т. 1;

други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

чл. 2, ал. 6 от ЗЧРБ

Но след като чужденецът не може да получи и виза Д, тогава какво следва да направи за да сключи брак в България?

Комплексен правен подход – единствена алтернатива

Жалко е, че българското законодателство не предвижда издаването на визи за „годеници“. Такива визи са предвидени в много други държави, например в САЩ. Факт е, че в такава хипотеза се намират много наши сънародници. Tе често са принудени да пътуват до не безопасни дестинации за да сключат брак с партньорите си там. Това ги излага на ненужни рискове и усложнява неимоверно процедурата по регистрацията на брака в България след това.

Александър Добринов, VD&A

За да може чужденец, който не е гражданин на ЕС, да пътува до България за да сключи брак в страната, е нужен комплексен правен подход. Кандидатът следва да изясни правния вакуум в законодателството и да комуникира намеренията си с властите. Необходимо е да се оформят ред документи, които доказват намеренията на двойката, като се осигури, че те не противоречат на разпоредбите на българското законодателство. Задачата в никакъв случай не е лесна, но това е по-добрият вариант. Другата алтернатива е българският гражданин да пътува до държавата на партньора си, което често е опасно.

Ако имате нужда от съдействие, можете да се свържете с нас.

26 thoughts on “Получаване на виза с цел сключване на брак в България

 1. Здравейте,

  С приятелят ми – гражданин на Нигерия очакваме дете и искаме да сключи брак преди то да се роди. В момента той е със студентска виза. Въпросът ми е, първо в неговото посолство ли трябва да отиде, за да стартираме процеса или в е миграционните? Задължително ли трябва да получи документ от неговата държава, че няма законови пречки да сключи брак в България.
  Къде най-обстойно могат да ни обяснят процеса?

  Благодаря предварително.

  1. Здравейте,
   От посолството на Нигерия могат да му съдействат единствено за документите, че не е женен и няма пречки бракът му да се признае в Нигерия. След това, като подготвите и съберете всички останали документи, ще можете да сключите брак в България. След това, той трябва незабавно да промени статута си на пребиваващ и точно там е най-вероятно да започнат проблемите с имиграционните власти. Препоръчваме ви да прочетете за екстрадицията на нигерийски гражданин – женен за българка и баща на дете.
   За съдействие ви препоръчваме http://www.posolstvo.eu
   Поздрави,
   Адвокати.net

 2. Съпругът ми е албанец и имаме сключен брак в албания.Каква е процедурата да дойде и дали ще му дадат виза?

  1. Трябва да кандидатствате най-напред за виза Д, след което той да дойде и да кандидатства за разрешение за пребиваване. Процедурите са трудни, съветваме ви да подходите с максимална отговорност.
   Можете да прочетете повече за виза Д – https://posolstvo.eu/bg/blog/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b0-d-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86/
   Поздрави,
   Адвокати.net

  2. Мирослава бих искала да се запозная с теб моят съпруг също е албанец

  1. Здравейте,
   След като сте сключили брак, той има право да кандидатства за виза Д. Дали ще я получи или не е друг въпрос.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 3. Здравейте искам да попитам синът ми има българско гражданство живее в Турция ! Ожени се за туркиня ! Как могат да узаконят брака си в България! Какво е нужно да се направи! Благодаря!

  1. Здравейте,
   Относно узаконяване на брак с чужденци ви препоръчваме да се обърнете към колегите от Posolstvo.eu, които най-добре ще могат да ви съдействат.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 4. Здравейте, приятелят ми е кюрд искам е да сключим брак и да живее тук в България. Доколкото разбрах най-удачно е аз да отида в Турция, Въпросът ми е той от каква виза се нуждае D и ще я получи ли лесно след брака ни?

  1. Здравейте Мария,
   Най-бързо наистина ще е ако сключите брак в Турция, защото в противен случай той трябва да получи най-напред виза C за България, а това е проблематично.
   След като бракът е сключен, ще трябва да кандидатства за виза Д за България. За съжаление процедурата е доста сложна, а отказите чести. Пишете ни ако срещнете трудности.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 5. Здравейте,сключих брак в Гърция с Албанец.Преведох си документите от брака на български и ми издадоха българско удостоверение за сключен граждански брак.Въпроса е,че родих в Гърция,акта за раждане го изпратиха в Албания и записаха детето ми там.Мога ли да го запиша в България и да го водя в България.Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   Да разбира се, че можете. Не само това, но и трябва да го направите до края на годинаta. Детето ви ще получи българско гражданство, което неимоверно много ще ви улесни.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 6. Здравейте!С приятеля ми(арменец) искаме да сключим брак и съответно той да получи Д виза.Той живее от 27г в България,но единствено има арменски паспорт.Как да процедираме за да може да живее легално в България?Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   Приятелят ви най-вероятно има някакво разрешение за пребиваване в България. Ако това е така, то виза Д не му е необходима. Ако няма никакво разрешение за пребиваване, ви съветваме да се обърнете към Posolstvo.eu, които най-добре ще могат да ви съдействат.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 7. Здравейте, искам да Ви попитам дали има сайт през, който се следи хода на документацията? (За виза Д)

  1. Няма такъв сайт, доколкото ни е известно. Ако получите отказ можете да ни потърсите за съдействие.

 8. Здравейте
  Искам да попитам,как ще е по-лесно за моята приятелка от Филипините да дойде в България да сключим граждански брак с нея
  Със туристическа виза или със частна покана която пак изисква виза,но и разкарване по МВР и институции

  Хубав ден

  1. Здравейте,
   Няма значение, както ви е по-лесно. Имайте предвид, че отказите за издаване на виза на граждани на Филипините не са редки.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Здравейте
    Ако се стигне до там за отказ,в такъв случай,аз ще трябва да отида във Филипините брака да е там или в българското посолство в Ханой,друг вариант няма

    1. Здравейте,
     Ако искате можете да се свържете с Posolstvo.eu. Те евентуално ще могат да ви съдействат за да избегнете много проблеми. Имайте предвид, че дори да сключите брак, ви предстоят трудности с виза Д – https://posolstvo.eu/bg/blog/otkazi-visa-d-2021/
     Поздрави,
     Адвокати.net

 9. Добър ден,

  Приятелят ми е от Мексико.
  Той иска да живее и да работи в България.

  Какво трябва да направим, за да може да получи дългосрочна виза.

  Благодаря Ви.

  1. Здравейте,
   Има различни варианти и ви съветваме да се обърнете към Posolstvo.eu , които най-професионално ще могат да ви съдействат.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 10. здравейте!
  моя приятел от Молдова иска да кандидатства за виза д с трудов договор ,имали изискване че трабва да има сметка в която да покаже наличност от 5000лв.

  1. Здравейте,
   Точно такова изискване няма. Съветваме ви да се обърнете за професионална помощ към Posolstvo.eu
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *