Получаване на виза с цел сключване на брак в България

Може ли чужденец да получи виза с цел сключване на брак с български гражданин? Представете си следната ситуация:

Вие сте български гражданин и сте се запознали с чужденец – гражданин на страна извън Европейския Съюз. В момента желаете да сключите брак и след това да заживеете заедно в България. За целта следва да преминете през следните 3 основни етапа:

 1. да сключите брак;
 2. чужденецът да получи виза по чл.15 от Закона за чужденците в Република България (виза тип Д);
 3. чужденецът да получи разрешение за продължително пребиваване в страната.

Но за да сключите брак (т. 1), чужденецът трябва най-напред да дойде в България. И тук започват проблемите поради съществуващия правен вакуум в законодателството.

Проблемът с първоначалното получаване на виза с цел сключване на брак

Проблемът е, че в българското законодателство, по-специално в ЗЧРБ, липсва правна възможност да се кандидатства и получи виза с цел сключване на брак. Законът предвижда чужденецът или да кандидатства за краткосрочна туристическа виза (виза вид C) или за виза Д (ако е член на семейството на български гражданин). Но ако реалната причина за посещението е сключване на граждански брак с български гражданин, то чужденецът няма изцяло легитимно правно основание да получи виза.

Виза за краткосрочно пребиваване (вид C)

Ако чужденецът кандидатства за туристическа краткосрочна виза (вид C), това няма да отговаря напълно на обективната действителност. Това е така, защото той на практика ще планира да живее в България с бъдещия си партньор, а не да посети страната ни краткосрочно. С други думи, българските власти ще имат основание да откажат издаването на такава виза, съгласно чл.10 от ЗЧРБ.

Разбира се, чужденецът може (и трябва) да заяви, че целта на посещението е сключване на брак с български гражданин. Но съгласно закона:

Виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, който има намерение да премине транзит през територията на Република България или да пребивава краткосрочно на нейна територия за срок до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

чл. 14, ал. 1 от ЗЧРБ

Логично е, че след сключването на брака, чужденецът ще заживее с партньора си за срок от повече от 90 дни. Т.е. кандидатът няма правно основание да получи виза за краткосрочно пребиваване!

Ако пък чужденецът заяви, че целта на посещението е туризъм или частно посещение, то той ще излъже и ще следва да получи отказ по чл.10 от закона.

Виза за дългосрочно пребиваване (вид D)

След като виза за краткосрочно пребиване не е приложима за посещение за сключване на брак в България, кандидатът следва да подаде документи за виза Д. На такава виза обаче той също няма право. Такава виза може да бъде получена от:

членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото на издръжка, са признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;

чл. 24, ал. 1, т. 18 от ЗЧРБ

Същевременно обаче, чужденецът не е член на семейството на български гражданин, защото гражданският брак все още не е сключен, т.е. партньорите не са съпрузи. Ето какво гласи законът:

Членове на семейството на български гражданин по смисъла на този закон са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са:

съпруг;

низходящи, включително когато са низходящи само на лицето по т. 1, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак;

низходящи, включително когато са низходящи само на лицето по т. 1, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях;

възходящи на българския гражданин или на лицето по т. 1;

други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

чл. 2, ал. 6 от ЗЧРБ

Но след като чужденецът не може да получи и виза Д, тогава какво следва да направи за да сключи брак в България?

Комплексен правен подход – единствена алтернатива

Жалко е, че българското законодателство не предвижда издаването на визи за „годеници“. Такива визи са предвидени в много други държави, например в САЩ. Факт е, че в такава хипотеза се намират много наши сънародници. Tе често са принудени да пътуват до не безопасни дестинации за да сключат брак с партньорите си там. Това ги излага на ненужни рискове и усложнява неимоверно процедурата по регистрацията на брака в България след това.

Александър Добринов, VD&A

За да може чужденец, който не е гражданин на ЕС, да пътува до България за да сключи брак в страната, е нужен комплексен правен подход. Кандидатът следва да изясни правния вакуум в законодателството и да комуникира намеренията си с властите. Необходимо е да се оформят ред документи, които доказват намеренията на двойката, като се осигури, че те не противоречат на разпоредбите на българското законодателство. Задачата в никакъв случай не е лесна, но това е по-добрият вариант. Другата алтернатива е българският гражданин да пътува до държавата на партньора си, което често е опасно.

Ако имате нужда от съдействие, можете да се свържете с нас.

56 thoughts on “Получаване на виза с цел сключване на брак в България

 1. Здравейте,

  С приятелят ми – гражданин на Нигерия очакваме дете и искаме да сключи брак преди то да се роди. В момента той е със студентска виза. Въпросът ми е, първо в неговото посолство ли трябва да отиде, за да стартираме процеса или в е миграционните? Задължително ли трябва да получи документ от неговата държава, че няма законови пречки да сключи брак в България.
  Къде най-обстойно могат да ни обяснят процеса?

  Благодаря предварително.

  1. Здравейте,
   От посолството на Нигерия могат да му съдействат единствено за документите, че не е женен и няма пречки бракът му да се признае в Нигерия. След това, като подготвите и съберете всички останали документи, ще можете да сключите брак в България. След това, той трябва незабавно да промени статута си на пребиваващ и точно там е най-вероятно да започнат проблемите с имиграционните власти. Препоръчваме ви да прочетете за екстрадицията на нигерийски гражданин – женен за българка и баща на дете.
   За съдействие ви препоръчваме http://www.posolstvo.eu
   Поздрави,
   Адвокати.net

 2. Съпругът ми е албанец и имаме сключен брак в албания.Каква е процедурата да дойде и дали ще му дадат виза?

  1. Трябва да кандидатствате най-напред за виза Д, след което той да дойде и да кандидатства за разрешение за пребиваване. Процедурите са трудни, съветваме ви да подходите с максимална отговорност.
   Можете да прочетете повече за виза Д – https://posolstvo.eu/bg/blog/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b0-d-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86/
   Поздрави,
   Адвокати.net

  2. Мирослава бих искала да се запозная с теб моят съпруг също е албанец

  1. Здравейте,
   След като сте сключили брак, той има право да кандидатства за виза Д. Дали ще я получи или не е друг въпрос.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 3. Здравейте искам да попитам синът ми има българско гражданство живее в Турция ! Ожени се за туркиня ! Как могат да узаконят брака си в България! Какво е нужно да се направи! Благодаря!

  1. Здравейте,
   Относно узаконяване на брак с чужденци ви препоръчваме да се обърнете към колегите от Posolstvo.eu, които най-добре ще могат да ви съдействат.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 4. Здравейте, приятелят ми е кюрд искам е да сключим брак и да живее тук в България. Доколкото разбрах най-удачно е аз да отида в Турция, Въпросът ми е той от каква виза се нуждае D и ще я получи ли лесно след брака ни?

  1. Здравейте Мария,
   Най-бързо наистина ще е ако сключите брак в Турция, защото в противен случай той трябва да получи най-напред виза C за България, а това е проблематично.
   След като бракът е сключен, ще трябва да кандидатства за виза Д за България. За съжаление процедурата е доста сложна, а отказите чести. Пишете ни ако срещнете трудности.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 5. Здравейте,сключих брак в Гърция с Албанец.Преведох си документите от брака на български и ми издадоха българско удостоверение за сключен граждански брак.Въпроса е,че родих в Гърция,акта за раждане го изпратиха в Албания и записаха детето ми там.Мога ли да го запиша в България и да го водя в България.Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   Да разбира се, че можете. Не само това, но и трябва да го направите до края на годинаta. Детето ви ще получи българско гражданство, което неимоверно много ще ви улесни.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 6. Здравейте!С приятеля ми(арменец) искаме да сключим брак и съответно той да получи Д виза.Той живее от 27г в България,но единствено има арменски паспорт.Как да процедираме за да може да живее легално в България?Благодаря предварително!

  1. Здравейте,
   Приятелят ви най-вероятно има някакво разрешение за пребиваване в България. Ако това е така, то виза Д не му е необходима. Ако няма никакво разрешение за пребиваване, ви съветваме да се обърнете към Posolstvo.eu, които най-добре ще могат да ви съдействат.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 7. Здравейте, искам да Ви попитам дали има сайт през, който се следи хода на документацията? (За виза Д)

  1. Няма такъв сайт, доколкото ни е известно. Ако получите отказ можете да ни потърсите за съдействие.

 8. Здравейте
  Искам да попитам,как ще е по-лесно за моята приятелка от Филипините да дойде в България да сключим граждански брак с нея
  Със туристическа виза или със частна покана която пак изисква виза,но и разкарване по МВР и институции

  Хубав ден

  1. Здравейте,
   Няма значение, както ви е по-лесно. Имайте предвид, че отказите за издаване на виза на граждани на Филипините не са редки.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Здравейте
    Ако се стигне до там за отказ,в такъв случай,аз ще трябва да отида във Филипините брака да е там или в българското посолство в Ханой,друг вариант няма

    1. Здравейте,
     Ако искате можете да се свържете с Posolstvo.eu. Те евентуално ще могат да ви съдействат за да избегнете много проблеми. Имайте предвид, че дори да сключите брак, ви предстоят трудности с виза Д – https://posolstvo.eu/bg/blog/otkazi-visa-d-2021/
     Поздрави,
     Адвокати.net

  2. Докара ли приятелката си в България.И аз искам да докарам приятелката си от Филипините с цел брак .Отидох в бюрото по емиграция ,казват че е невъзможно и било много трудно .Дори и да сключат брак там ,можело да не дават гражданство .Ти какво направи ,ако ми помогнеш ще съм благодарен много.Къде да отида и какво да правя иснтудуците само те въртят насам натам.Желая ти лек ден

   1. Препоръчваме ви да се обърнете към Posolstvo.eu за съдействие ако желаете да постигнете това, което искате.

 9. Добър ден,

  Приятелят ми е от Мексико.
  Той иска да живее и да работи в България.

  Какво трябва да направим, за да може да получи дългосрочна виза.

  Благодаря Ви.

  1. Здравейте,
   Има различни варианти и ви съветваме да се обърнете към Posolstvo.eu , които най-професионално ще могат да ви съдействат.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 10. здравейте!
  моя приятел от Молдова иска да кандидатства за виза д с трудов договор ,имали изискване че трабва да има сметка в която да покаже наличност от 5000лв.

  1. Здравейте,
   Точно такова изискване няма. Съветваме ви да се обърнете за професионална помощ към Posolstvo.eu
   Поздрави,
   Адвокати.net

 11. Здравейте
  Имам приятел от Алжир той кандидатства с туристическа виза за България,но му бе отказано ( на 17.01.23 г.)
  Какви са възможните варианти той да дойде в България или аз да отида в Алжир с цел сключване на брак.
  Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   Нашето мнение е, че ако не обжалва (успешно) отказа в 14-дневен срок, шансовете му да получи каквато и да било българска виза за напред ще са минимални.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

   1. Мога ли да му изпратя покана или няма такъв шанс след като му е отказана визата?

    1. Здравейте,
     Винаги можете да му изпратите, но след един отказ, който е влязъл в сила (т.е. ако не обжалвате в 14-дневен срок), шансовете му са… нека ги наречем „теоретични“.
     Ако имате финансова възможност и желаете професионална защита, можете да се обърнете директно към колегите от Posolstvo.eu.
     Поздрави,
     Адвокати.net

 12. накрая какво излиза това ли е демокрацията която искахме така е направена системата че винаги трябва да намериш човека на който да платиш за да те пусне няма друг начин каквото и да правиш трябва да намериш начин да подкупиш някого за да ти удари печата.

 13. Здравейте, приятелят ми живее в Турция и искаме да сключим брак. Въпросът ми е след като получи Д виза и временно пребиваване в България, как се осъществява пътуването до други европейски държави? За него възможно ли е без виза?

  1. Здравейте,
   Оптимизмът ви относно успешното получаване на виза Д и разрешение за пребиваване е похвален, но за съжаление ние не го споделяме. Съветваме ви най-напред да опитате да ги получите, а след това да мислите за това как ще пътувате в ЕС. Ако все пак желаете да получите квалифицирана консултация, можете да се обърнете към Posolstvo.eu за съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 14. мойта е рускиня как можем къде требва дасе обърнем за за граждански брак

 15. Здравейте, работя в Англия сезонна работа, там срещнах украинка с която искам да сключим брак и да получи българско гражданство. Как е възможно това, как е най добре. Къде е най добре да се сключи този брак? благодаря ви.

  1. Здравейте,
   Сключването на брак с украинската гражданка по никакъв начин няма да и даде право да получи българско гражданство. Ще трябва да минете процедура по получаване на виза Д, разрешение за продължително и постоянно пребиваване. Ако ви е нужно съдействие, можете да се свържете с Posolstvo.eu, които най-добре ще ви помогнат.
   С уважение,
   Адвокати.net

 16. Здравейте, мога ли да сключа брак с моят приятел македонец тук в България. И това ще улесни ли процедурата за виза тип D

  1. Здравейте,
   Това дали бракът е сключен в България или в чужбина няма значение относно процедурата по получаване на виза Д, освен, че бракът в чужбина трябва първо да се регистрира в България.
   Пишете ни ако ви е нужно съдействие.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 17. живея в Германия и искам да сключа брак в България.Момчето е турски гражданин но с кюрдски произход.Трябва ли му виза за да дойде до България?Ще може ли да се върне с мен в Германия легално?

  1. Здравейте,
   Дали може да се върне в Германия зависи от това на какво правно основание се намира в Германия в момента. Ако пребивава легално в Германия, ще е възможно да пътува в България без виза. В противен случай ще му е необходима виза за България. Ако ви е нужно съдействие по легализирането му и получаване на виза Д и разрешение за пребиваване, можете да се обърнете към Posolstvo.eu .
   Поздрави,
   Адвокати.net

 18. Здравейте.
  Приятелката ми е украйинка, има виза издадена за 180 дни за България. Също така тя идва като представител на своята украйинска фирма тук в България да работи. А когато пристигне в тук в България ще живеем заедно в моето жилище. И като цяло идеята ни е тя да остане за постоянно тук в България със мен да живее и да сключим брак. Дойде момента когато тръгна от Украйна, но по време на пътуването започнаха проблемите,някои ги разрешихме но сега се сблъскахме със следният който вече е непосилен за нас. Защото както вече казах възникнаха редица проблеми които трябваше да разрешим,а следователно това ни струваше и много пари. Понеже няма полети от Украйна до България, полетът и е от Кишинев (Молдова) до Варшава (Полша) и от там вече до София. Отиде на летището в Кишинев и от там и казаха,че трябва да има налични поне 3100€ в брой или по сметката си, но за жалост тя не разполага с толкова пари и за жалост тази сума е непосилна за нас.
  Има ли такова изискване за определена минимална сума с която трябва да разполага за да може да дойде в България? Какво може да се направи?
  Защото в момента тя стои в Кишинев и не може да дойде,а в същото време разходите си вървят за хотел и храна, а за жалост не разполагаме с толкова пари, че да стои там безкрайно дълго време.
  Надявам се ,че има някой решение на този проблем.
  Предварително ви благодаря за помощта и е много хубаво, че ви има.

  1. Здравейте,
   Страхуваме се, че е много вероятно да сте жертва на измама. Предполагаме, че никога не сте се виждали „на живо“ с лицето, което се представя за „ваша приятелка“? Ако това е така ви препоръчваме да се свържете с адвокатите на VD&A, които евентуално ще могат да ви съдействат.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 19. Здравейте, приятелят ми е от Египет и искаме да сключим брак и да изградим семейство тук в България.Какво ще ни посъветвате да направим?Благодаря Ви

  1. Здравейте Ивелина,
   Най-добре е приятелят ви да кандидатства и получи виза С за България. След това да сключите брак в страната, а след това той да пътува до Египет обратно, откъдето да кандидатства за виза Д. След получаването и, той следва отново да дойде в България, където ще трябва да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване като член на семейството на български гражданин.
   Евентуално може да опитате да получите разрешение бъдещият ви съпруг да кандидатства от друга държава за виза Д, а не да се връща до Египет. Имайте предвид обаче, че гражданите на Египет имат визов режим с повечето европейски държави, така, че това не е лесна опция.
   Друга алтернатива е вие да пътувате до Египет, където да сключите брак, но там има определени особености. Ако успеете все пак, след това приятелят ви (вече ваш съпруг) ще кандидатства за виза Д в Кайро и ако ч получи трябва да пътува до България, където да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване.
   Имайте предвид, че процедурите са сложни, а отказите не са рядкост. Ако ви е нужно съдействие, моля да ни пишете.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 20. Искам да сключа брак с англичанка, на нея не и трябва виза да дойде до 3 месеца във България, ще може ли да се сключи брак без да има виза или ще се иска виза за да може да се сключи нрак в България?

  1. Здравейте,
   Няма пречки да подпишете в България, докато тя се намира в страната по силата на безвизовото споразумение с Великобритания.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 21. Здравейте.
  Приятелката ми е от Британски Вирджински острови(отвъд морска територия на Великобритания) има две деца от друг мъж който не се интересува от децата и скоро очакваме официално да се разведат и тя да дойде при мен. Адвокатката и там и е казала че няма да има проблеми да пътува с децата след като развода приключи, единствено биологичния баща ако има желание ще има право да ги чува докато са в чужбина и да ги вижда докато са там. Но за последните 7 месеца той не ги е виждал нито се интересува от тях, единствено желае развода да приключи. До колкото сме проверили тя има право безвизово да дойде за 90 дни при мен заедно с децата след което искаме да сключим брак и да кандидатстваме за виза за да може легално да остане тук и да можем да пътуваме в чужбина легално. Искаме да избегнем всякакви проблеми като това да се налага да се прибира обратно преди да получи официално разрешение или някакви проблеми със записването на децата на училище например. Можем ли да постигнем това? На каква цена? Трябва ли виза за нея и отделно за децата ? След като пристигне какви са сроковете това да се случи?
  Благодаря. 🙂

  1. Здравейте,
   Ако искате, опитайте се да се свържете с Posolstvo.eu , които най-добре ще могат да ви съдействат. Ситуацията с децата е сложна, а и искате виза Д без да се връща, което е много трудно.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 22. Здравейте. Аз съм българин и възнамерявам да сключат брак с украинка. Тя живее и работи тук в България. Въпросът е, след като сключим брак, какво е необходимо като документи, подават ли се документи за виза?

  1. Здравейте,
   Всичко зависи от това какъв статут има бъдещата Ви съпруга в България в момента, както и от това дали искате да промените този статут след сключването на брака. За повече информация можете да се обърнете към Posolstvo.eu, които най-добре ще Ви посъветват и разяснят всички варианти.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 23. Здравейте. въпросът ми е следният: имам дете от албанец, родено в Албания, израстна в България и има и бг гражданство и паспорт но вече изтекъл. как мога да му подновя паспорта при положение че баща му не е в бг и следователно то да може да пътува до Гърция

 24. Здравейте,
  Приятелката ми е от Колумбия и в момента има валидна виза Д(защото е студентка). Ние можем ли да сключим брак и след това да кандидатстваме директно за карта за постоянно пребиваване като прескочим взимане на нова виза Д.

  1. Здравейте,
   Можете, но за съжаление почти със сигурност ще Ви откажат. ще имате 14 дена да обжалвате отказа в съда.
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *