Родител на българин – ПРОБЛЕМИ с разрешение за пребиваване

  •  
  •  
  •  

Родител на български гражданин, пребиваващ незаконно на територията на Република България МОЖЕ да узакони престоя си. Същият може да получи статут на продължително или постоянно пребиваващ чужденец в Република България (РБ).

Къде е уредена възможността за предоставяне на статут на продължително пребиваващ?

Чести са проблемите при получаване на разрешение за продължително пребиваване в РБ.

Възможността е уредена ЕДИНСТВЕНО на европейско ниво. Съгласно последователната европейска практика на чуждестранен гражданин, родител на малолетни деца, български граждани, който има задължение за издръжка на тези деца, следва да се предостави разрешение за пребиваване в Република България, което да му дава възможност да се грижи за тях и да им осигурява издръжка, като работи.

Къде в националното право е уредена тази възможност?

В българско законодателство така възможност НЕ е уредена. Независимо от това обаче, в конкретната хипотеза, във връзка изложеното в предходния абзац, административния орган следва да издаде искания статут, с което действие ще обезпечи приложението на Общностното право (също и приложимите междунарадони договори, по които РБ е страна), като издаде разрешение за пребиваване, съответстващо на европейското законодателство и практика.

За повече информация вижте и: Брак между българин и чужденец.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *