Какви права имат чужденците, сключили брак с български граждани?

В този материал ще разгледаме какви имиграционни права имат чужденците, съпрузи на български граждани. Става въпрос за правата на чужденци от страни извън ЕС, чиито статут е регламентиран в чл. 24, ал. 1, т. 18 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Предварително трябва да кажем, че процедурите за узаконяване на престоя на чужденци от трети страни са сложни. Процентът на отказани визи и/или разрешения за пребиваване е огромен. Тези, които желаят да увеличат значително шансовете си за положителен резултат, ги съветваме да се обърнат за съдействие към специалистите от Posolstvo.eu.

Получаване на виза Д и разрешение за продължително пребиваване на основание на чл. 24, ал. 1, т.18 от ЗЧРБ

Най-важното и основно право на чужденеца, сключил брак с български гражданин, е правото да пребивава легално в България. Нека видим какво казва Законът:

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които притежават виза Д и са членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото на издръжка, са признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство.

чл. 24, ал. 1, т. 18 от ЗЧРБ

Съгласно чл. 2, ал. 6, т. 1 от ЗЧРБ, съпругът/съпругата (чуждестранен гражданин) се счита за член на семейството на българския гражданин. Важно условие е, че съпрузите следва да живеят в едно домакинство.

Процедура за получаване на виза Д на съпруг(а) на български гражданин

За да кандидатства за виза Д, чужденецът трябва да се обърне към българското посолство или консулство, в държавата му на постоянно пребиваване. Възможно е да се кандидатства и от друга държава, но само при извънредни обстоятелства и след изрично разрешение от МВнР. Не е възможно да се кандидатства за виза Д от територията на България.

При кандидатстване за виза Д по чл. 24, ал. 1, т. 18 от ЗЧРБ, се подават следните документи:

 • Документи и копия на тях (удостоверение за брак), обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване по реда на ЗЧРБ и ППЗЧРБ, и за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон;
 • Паспорт със срок на валидност най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията България;
 • Фотокопие от страниците на паспорта с личните данни и с положените визи;
 • Снимка, актуална към момента на кандидатстването за виза Д;
 • Медицинска застраховка с покритие от минимум 30 000 евро за пътуване в чужбина, за периода на планирания престой;
 • Пръстови отпечатъци;
 • Платена такса.

Процедура за получаване на разрешение за продължително пребиваване на съпруг(а) на български гражданин

След като чужденецът е получил виза Д, той следва да посети България в периода на нейната валидност и да кандидатства за разрешение за продължително пребиваване. За целта, той трябва да представи следните документи:

 • Удостоверение за сключен брак, освен когато информацията е отразена в Национална база данни „Население“;
 • Заявление по образец;
 • Копие на редовен паспорт със страниците на снимката, личните данни, виза Д и печата за последното влизане в България;
 • Доказателства за осигурено жилище;
 • Задължителна медицинска застраховка;
 • Доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни доходи, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата;
 • Свидетелство за съдимост от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване.

Заявлението за продължително пребиваване се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на визата за дългосрочно пребиваване (виза Д). Заявлението се решава в 14 дневен срок от административните власти.

Право на работа за чужденец – съпруг на български гражданин по смисъла на чл. 24, ал. 1, т.18 от ЗЧРБ

Друго предимство за съпрузите на български граждани, след узаконяването на престоя им посредством получаване на право за продължително пребиваване, е правото им да работят в България. Също е важно да се отбележи, че тези чужденци имат право да работят в България за всеки работодател, а не за конкретно определен, каквото ограничено право имат чужденците с получено разрешение за работа.

Не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда за работници – граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани.

чл. 9, ал. 1, т. 5 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Ако ви е необходимо съдействие

Ако ви е необходима помощ в процеса по кандидатстване за виза Д и разрешение за продължително пребиваване по чл 24 ал 1 т 18 от ЗЧРБ, ви съветваме да се свържете с нас или с адвокатите на Posolstvo.eu.

2 thoughts on “Какви права имат чужденците, сключили брак с български граждани?

 1. здравейте, имам сключен брак с мъж от Сенегал. е момента той е в БГ, но живее постоянно в Германия. можете ли да ни съдействате да извадим разрешение за пребиваване БЕЗ той да напуска БГ?

  1. Здравейте,
   Разрешение за пребиваване без да се напуска България, съответно без да се получи виза Д, доколкото ни е известно, са успявали само от Posolstvo.eu.
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *