Валутен Закон 2023 г. – зелен и червен коридор

През кой коридор (зелен или червен) преминаваме след промените във Валутния закон от 2023г.?

Днес ще обсъдим един казус, който е възможно да създаде сериозни проблеми за гражданите при пренасяне на парични средства през границата. След последната редакция на Валутния закон (ДВ. бр. 82 от 29 Септември 2023г.), в частност разпоредбите относно пренасянето на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз, възниква следният казус:

При пренасяне на парични средства през границата на България за или от държава – членка на ЕС, през кой коридор, зелен или червен, следва да премине приносителят на парични средства в размер на повече от 10 000 евро?

Отговорът на този въпрос, вероятно за мнозина, е пределно ясен от разпоредбите на Валутния закон. За нас обаче това не е съвсем така. Нека да видим защо.

Декларират ли се парични средства в размер на повече от 10 000 евро при пренасянето им през границата на България за или от друга държава на ЕС?

Отговорът на този въпрос е ясно дефиниран в разпоредбите на Валутния закон:

Пренасянето на парични средства в размер 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на митническите органи.

чл. 10б, ал. 2 от Валутния закон

С други думи, паричните средства (>10 000 евро), пренасяни през българската граница за или от друга страна на ЕС, се декларират, но само при изрично поискване от митническите органи.

Пределно ясно – приносителят на паричните средства НЕ следва да попълва декларация, освен ако не е изрично приканен да го стори от митнически служител!

Ако приносителят все пак е приканен да декларира сумата на пренасяните парични средства, той следва да го стори. Съгласно чл. 10б. ал. 3 от Валутния закон, той няма да изпълни задължението си за деклариране, ако откаже да попълни декларация (след изричното и поискване), ако посочи неверни или непълни данни или ако не може да покаже пренасяната сума.

След като изяснихме как се декларират паричните средства в размер на повече от 10 000 евро, нека да видим през кой коридор следва да премине приносителят им.

Преминаване през зелен коридор?

Валутният закон ясно дефинира кой може да премине през зеления коридор:

В случаите, когато пренасяните през границата на страната парични средства не подлежат на деклариране, приносителят преминава през зелен коридор („нищо за деклариране“) или устно заявява това при преминаване през митническо учреждение, в което не се ползват два коридора.

чл. 10д, ал. 1 от Валутния закон

С други думи, през зеления коридор („нищо за деклариране“) преминават приносителите на парични средства, които не подлежат на деклариране.

Но подлежат ли на деклариране паричните средства (>10 000 евро) пренасяни в границите на ЕС?

Това е въпросът, на който Валутният закон не дава ясен отговор!

Подлежат на деклариране?

От една страна, паричните средства подлежат на деклариране, при поискване от митническите органи. Т.е. те все пак подлежат на деклариране, макар и под условие, в зависимост от едно бъдещо несигурно събитие.

Не подлежат на деклариране?

Но от друга страна паричните средства не подлежат на деклариране, преди декларирането им да бъде поискано от митническият служител. Т.е. ако приносителят е стигнал до зеления коридор и към този момент не е приканен да декларира паричните средства, то те към точно този момент НЕ подлежат на деклариране.

Котката на Шрьодингер и Валутният закон

В този казус се появява проблемът на Котката на Шрьодингер (виж статията на Александър Добринов относно биткойн /на английски/). Т.е. ние не можем да кажем със сигурност дали нещо е така преди да се е случило някакво условие. Парадокс на квантовата механика в българската правна уредба!

Зелен или червен коридор все пак?

От всичко написано по-горе става ясно, че е изключително важно дали паричните средства подлежат на деклариране или не. Защото от това следва през кой коридор трябва да премине приносителят. Ако средствата не подлежат на деклариране се преминава през зеления коридор, а ако подлежат – през червения.

Нашето мнение е, че ако от приносителят не е поискано да декларира паричните средства към момента на преминаване през зеления коридор, то те не подлежат на деклариране и преминаването през зеления коридор е обосновано съгласно чл. 10д, ал. 1 от Валутния закон.

Наказателна отговорност?

Казусът е изключително важен, защото освен солените административни санкции е дори възможно ангажирането и на наказателна отговорност. Съгласно чл. 10д, ал. 3 от Валутния закон:

В случаите, когато пренасяните през границата на страната парични средства подлежат на деклариране, но приносителят е преминал през зелен коридор („нищо за деклариране“) или устно е заявил това при преминаване през митническо учреждение, в което не се ползват два коридора, това се смята за невярно декларирана информация.

Според нас е спорно дали при тази хипотеза ще може да се ангажира наказателна отговорност за невярно деклариране по чл. 313 от Наказателния кодекс. Но все пак смятаме, че приносителите на парични средства в изследвания случай трябва да бъдат изключително внимателни.

Министерство на финансите

Във всички случаи, текстовете на Валутния закон не са достатъчно ясни. Ние ще изпратим официално запитване по казуса до Министерство на финансите, като ще уведомим нашите клиенти за отговора на ведомството.

One thought on “Валутен Закон 2023 г. – зелен и червен коридор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *