Арест на чужденец в България и задържане под стража

Все по-често четем новини за чужденци, които извършват престъпления в България. Какви са процедурите, които се прилагат към тях в рамките на наказателния процес и съгласно с принципите на европейското законодателство?

Анализ на мярката „задържане под стража“ на чужденец, извършил престъпление в България

Колегите от VD&A са изложили изключително сериозни правни аргументи, които разкриват неправилно презумиране на риск от укриване (бягство) на задържан чужденец – гражданин на друга държава от ЕС. В статията се показва, че фактът, че обвиняемият чужденец няма адрес и връзки с България, не следва да се взема предвид с цел определяне на риска от укриване.

При анализа са взети предвид Препоръка CM/Rec(2012)12 и РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2009/829/ПВР НА СЪВЕТА от 23 октомври 2009 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *