Отмяна на дарение. Непризнателност.

При какви условия може да отмените дарение на недвижим имот?

Потестативното право на отмяна на дарението възниква при трайна нужда от издръжка за дарителя, която е поискана от надарения и същият има възможност да я дава, но отказва да го направи. Договорът за дарение е безвъзмезден, ерго дареният има само морални задължения, тъй като целта на договора е неговото облагодетелстване. Трансформацията на моралното задължение в правно такова и неизпълнението на което да поражда правото на дарителя да иска отмяна на дарението, е свързано с настъпването на конкретен провнорелевантен факт съобразно разпоредбата на чл. 227, ал. 1 б. от ЗЗД. Правната симетрия и равнопоставеност на субектите на облигационната връзка, съпоставени с целта на договора за дарение – да се облагодетелства едно лице с конкретно имущество, не допуска когато дарителят изпадне в материална нужда, която би посрещнал без затруднение ако разполагаше с даденото като дар имущество, да не получи насрещна материална престация под формата на издръжка и подпомагане. Именно за това ако е налице отказ, когато това е поискано от дарителя, то за същия възниква правото да иска отмяна на дарението.            

Предпоставки за отмяна на дарението

Нужда от издръжка на дарителя

Първата, предвидена от законодателя предпоставка е дарителите да са имали нужда от издръжка. Тази нужда следва да е доказано трайна и да е била факт било към датата на поканата, отправена преди исковата молба, или към датата на исковата молба или към датата на приключване на устните състезания, съответно датата на съдебното дирене във въззивна инстанция.  

Как се установява нужда от издръжка?

Нуждата от издръжка по смисъла на чл. 227, ал. 1 б. В от ЗЗД се установява при съпоставка между средствата, с които дарителите разполагат или могат да ползват за съответните месеци /определени в цифрова величина/ и конкретната сума, която им е необходима за покриване на специфичните му нужди. Сумата, съставляваща месечните средства, които дарителите имат на свое разположение се формира от заплати, пенсии, добавки, спестявания, получени суми от продажби, наеми, реализирани печалби и др. подобни, както и допълнителните доходи, които реално е могъл да реализира – наеми или цена на друго имущество /в този смисъл решение № 145/01.11.2017 г., постановено по гр.д.№ 786/2017 г. на ВКС, ГК, ІІІ г.о./.

Възможност за осигуряване издръжка на дарителя от страна на надарения

За да се развали дарение, освен, че дарителят трябва да има нужда от издръжка, следва да е налице още едно кумулативно условие – надареният да има възможност да предоставя такава на дарителя.

Кога се презюмира „възможност“ за даване на издръжка?

Възможността може да се предположи, ако надареният е човек в трудоспособна възраст, ако същия реализира високи доходи, работи в страната, ако няма непълнолетни деца, за които да се грижи, няма заболявания. Ако част от изложените хипотези са налице може да означава, че за надарения няма да има сериозни затруднения, които да обосноват отказа му да дава издръжка.

6 thoughts on “Отмяна на дарение. Непризнателност.

 1. Здравейте,

  Мога ли по законния ред да отменя направено нотариално заверено дарение в немалка сума пари (27 000 Eвро), за закупуване на семеен апартамент на дъщеря ми и зет ми, поради това, че не е изпълнена волята ми като дарител, регламентирана в чл. 4 и 5 от договора, както следва:

  Чл. 4. ДАРИТЕЛЯТ извършва дарението под условие, че му бъде запазено правото на безвъзмездно и пожизнено ползване на една спалня с общо ползване на всекидневна, кухня с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса и избено помещение от закупения апартамент.

  Чл. 5. ДАРЕНИТЕ са съгласни и приемат да осигурят запазеното за ДАРИТЕЛЯ вещно право на безвъзмездно и пожизнено ползване на една спалня и общо ползване на всекидневна, кухня с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса и избено помещение.

  За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

  Дарената от мен по банков път сума представлява една трета от стойността на новозакупения апартамент, който е с площ 100 м2.

  По време на нотариалната сделка обаче дъщерята и зетя отказаха на нотариуса в нотариалния им акт за собственост на новозакупения апартамент да фигурира моето вещно право – правото ми на „безвъзмездно и пожизнено ползване на една спалня….“ от закупения апартамент, съгласно горния чл. 4. от нотариално заверения договор за дарение при същия нотариус. По тази начин те не спазиха изискването/условието/тежестите/мотивите и волята ми като дарител за направеното дарение, в подписания нотариално заверен договор.

  След настаняването им в новото жилище дъщеря ми и зет ми започнаха да демонстрират неуважение, неблагодарност и непризнание към мен и дарителския ми акт, независимо, че не ми се е налагало да искам да живея при тях, защото имам отделен апартамент в Ст. Загора (в съседния блок).

  По горните причини искам отмяна на направеното дарение по предвидения в закона ред.

  Тъй като и друг път съм ползвал с успех услугите на фирмата Ви затова се обръщам отново към Вас. Очаквам Вашия бърз отговор по проблема, какво може да се направи.

  1. Здравейте,
   Въпросът ви е комплексен и изисква задълбочен анализ на ситуацията за да можем да ви отговорим компетентно. Съветваме ви да се свържете с офисите ни и да си запишете час за консултация.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 2. Здравейте, дядо ми ми дари къща 2000г., която е с право на ползване от негова страна. Взима 2000 лева пенсия за стаж и възраст. Сега иска да развали дарението, може ли да го направи? Настоява да му върна нотариалния акт за дарението, защо? Той може ли да си извади препис на нотариалния акт? Благодаря!

  1. Здравейте,
   Самото притежание на нотариалният акт, т.е. кой физически го притежава в „чекмеджето“ си, няма никакво значение относно собствеността.
   Дарението обаче може да се развали при следните случаи (чл. 227 от ЗЗД):
   1. ако убиете или се опитате да убиете дарителя (дядо си), неговата съпруга или негово дете, или сте съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
   2. ако набедите дядо си в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и
   3. ако откажете да дадете на дядо си издръжка, от която той се нуждае.

   Предполагаме, че при Вас за първите две хипотези не може да става и дума. При третата хипотеза обаче е възможно дарението да се развали по съдебен път. Ако искате да получите професионална консултация можете да се обърнете към добър адвокат или да ни пишете допълнително.
   Поздрави,
   Адвокати.net

 3. Здравейте , искам да разваля дарението на апартамент в София на моят син ! Дарението е направено 1996 , когато синът ми беше 5 годишен , от октомври 2023 съм на пенсия по болест и обявяване на личен фалит и синът ми от декември 2023 не полага никаква грижа за мен и не дава никаква издръжка . Само че ние от 2004 г. Живеем в Калгари , Канада и сме с дойно гражданство … апартамента обаче е в София. Пенсията по болест я взимам тук в Канада и постоянно живея тук в Канада

  1. Здравейте,
   Със сигурност ще Ви трябва добър адвокат за целта. Ако искате можете да се свържете с VD&A, които най-добре ще Ви съдействат, имайки предвид, че сте в чужбина.
   Поздрави,
   Адвокати.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *