Пореден успех за Адвокатска кантора „Христо Василев“

Адв. Христо Василев и екипът му постигнаха нов успех в защитата на интересите на своите клиенти, успешно приключвайки важно дело пред Върховния касационен съд. От името на клиент, екипът по разрешаване на спорове на адвокатската кантора успешно спечели дело в сложно производство пред трета/касационна инстанция (Върховен касационен съд).

Адвокатска кантора „Христо Василев“

Адв. Христо Василев е водещ адвокат в сферата на трудовото право. Повече за кантората ТУК.

За казуса…

Какво ни разказаха адв. Василев и екипа му?

Исковата претенция

Ищцата, клиент на кантората, предявила искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от КТ за отмяна на прекратяването на трудовото правоотношение на основание чл.325, ал.1, т.9 от КТ, за възстановяване на заеманата преди това длъжност, за заплащане на обезщетение за оставането ѝ без работа в резултат от незаконното уволнение пред СРС.

Претенцията се отнасяла до отмяна на незаконно прекратяване на трудовото правоотношение, по чл.325, т.9 от КТ. Адвокатите от Кантората ни разказаха, че тази хипотеза по правило се състои от три елемента, които трябва да съществуват кумулативно, а именно:

Първият е невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания. Вторият елемент е заключение на ТЕЛК или НЕЛК, в което фигурира болестта или съответните здравни показания и изрично е посочено, че това състояние поражда невъзможност за работника или служителя да изпълнява точно определена работа по трудовото правоотношение. Третият елемент е липсата на друга подходяща за здравното състояние на работника или служителя работа в предприятието.

Още при започване на делото адв. Василев констатирал липсата на третия елемент. Последното било обективирано в исковата претенция. В казуса работодателят едностранно е извършил преценка, че свободните длъжности не са подходящи за заемане от служителката (клиентката на дружеството), без да я уведоми кои са тези длъжности и да и даде възможност да повдигне спор по този въпрос, който е следвало да бъде разрешен от компетентния здравен орган.

Решение на СРС

Първоинстанционният съд в решението си, без дори да има необходимите специални знания и без да назначаи служебно експертиза, бил възприел преценката на работодателя.

Решение на СГС

Тези доводи ги споделил и въззивния съд в своето решение. Въпреки това, убедени в законното право на клиента си, адв. Василев и екипа му продължили да защитават интересите на клиента си и пред касационна (последна) инстанция.

Обжалване пред ВКС

След прецизно изготвена касационна жалба и изложение към нея, ВКС с определение допуснал жалбата за разглеждане. След насрочване на открито съдебно заседание и представителство на клиента от адв. Василев, делото било обявено за решаване.

Справедливост

Върховните съдии върнали справедливостта. В решението си ВКС споделя изцяло доводите на адв. Василев и ОТМЕНЯ решението на Софийския градски съд, с което е потвърдено решението на Софийския районен съд, за отхвърляне на предявените от клиента ни искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от КТ и вместо него ОТМЕНЯ на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ извършеното прекратяване на трудовото правоотношение на клиента и
ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ клиента на заеманата преди уволнението длъжност. Заедно с това ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ да заплати обезщетение за оставането и без работа, ведно със законната лихва, както и разноски по делото.

Може да се запознаете с цялото решение ТУК.

2 thoughts on “Пореден успех за Адвокатска кантора „Христо Василев“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *