Ревизия на дружества, учредени от чужденци, регистрирани в България

Данъчната ревизия е административна процедура, която има за основна цел да установи дали проверяваният е декларирал…

Задължение за деклариране на сделки с валутни ценности

Къде е уредено и в какви случаи следва да се изпълни това задължение? Валутен закон Задължението…

Запечатване на търговски обект. Предварително изпълнение.

Кога се налага принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект? Принудителната административна мярка запечатване на…

Ревизия на физическо лице. Отговорност по чл. 19 ДОПК

Кога физическо лице може да носи отговорност за публични задължения на Дружество? Отговорността на физическо лице…